Profiel Post

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


POST
EEN WONDER VAN BESCHAVING
POSTAGENTSCHAP
POSTKANTOREN
SOORTEN POST
POSTBODE
GEDRAGSCODE
TNT POST GROEP
POSTMARKT
OPTA
CONCURRENTIE
HISTORIE
PREHISTORIE
OVEREENKOMST
POSTZEGELS

Soorten Post

PTT Post onderscheidt voor vervoer in het binnenland twee soorten postzendingen:

Partijzendingen
Dat zijn postzendingen van gelijkvormige, even zwaar wegende exemplaren die in vastgestelde aantallen ter verzending bij een postvestiging worden aangeboden en waarvoor het verschuldigde port contant wordt betaald. De zendingen moeten worden voorzien van de gedrukte aanduiding `port betaald'. Bij partijzendingen gaat het vooral om zakelijke post die al sinds de jaren tachtig meer dan driekwart van het postverkeer beslaat. Een belangrijk onderdeel van de partijenpost is het geadresseerde reclamedrukwerk, `direct mail'. Die vorm van post levert dikwijls ook nieuw verkeer op: ontvangers zenden antwoordkaarten in met een bestelling die hun vaak opnieuw per post wordt toegestuurd.

Losse postzendingen
Alle overige postzendingen zijn losse postzendingen. Ze kunnen met een postzegel worden gefrankeerd. Voor alle bestemmingen in Nederland geldt hetzelfde tarief. Beide soorten postzendingen kunnen worden onderverdeeld in briefpostzendingen en pakketten.

Briefpostzendingen
Voor de bepaling van het tarief worden ze onderscheiden in brieven, briefkaarten, drukwerken, drukwerkkaarten, monsters en braillezendingen. Braillezendingen zijn postzendingen die uitsluitend informatie in brailleschrift bevatten. Daartoe worden ook geluidsbanden gerekend, die van of naar een blindeninstituut worden verstuurd. Braillezendingen tot een gewicht van 7 kilo zijn gratis.

Pakketten
Dat zijn alle postzendingen die meer dan drie kilo wegen en groter zijn dan 38 x 26,5 x 3,2 cm.

Express
Express is het vervoer van documenten, pakketten en vracht, met een gegarandeerde aflevertijd.

NRC Webpagina's
11 FEBRUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 1999