Profiel Post

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


POST
EEN WONDER VAN BESCHAVING
POSTAGENTSCHAP
POSTKANTOREN
SOORTEN POST
POSTBODE
GEDRAGSCODE
TNT POST GROEP
POSTMARKT
OPTA
CONCURRENTIE
HISTORIE
PREHISTORIE
OVEREENKOMST
POSTZEGELS

OPTA

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) houdt toezicht op de post- en telecommunicatiemarkt. OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat op 1 augustus 1997 met zijn werkzaamheden is begonnen.

De belangrijkste taak van OPTA is ervoor te zorgen dat de telecommunicatiemarkt zo snel mogelijk verandert van een markt met een enkele aanbieder in een markt met veel aanbieders. Bijvoorbeeld op de nationale postmarkt. Ook andere bedrijven dan PTT Post zouden toegang moeten krijgen tot het postnetwerk van PTT Post.

Ook ziet de OPTA toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Het gaat dan vooral om de Telecommunicatiewet, de Postwet en Europese richtlijnen. Verder treedt de OPTA op als scheidsrechter bij geschillen tussen marktpartijen en beheert het orgaan de (telefoon)nummervoorraad in Nederland.

Maar de OPTA doet ook heel andere dingen. Zo onderzoekt het de mogelijkheid van postbezorging door werknemers van de sociale werkvoorziening. Als het om gewoon drukwerk gaat is dit geen probleem, maar wel bij brieven tot en met 500 gram: zij vallen onder het monopolie van PTT Post. Het gaat dan vooral om de definiering van drukwerk. Een doktersrekening is een brief, maar een adreswijziging van dezelfde arts valt onder drukwerk. Als gemeenten de Postwet overtreden, treedt de OPTA op.

NRC Webpagina's
11 FEBRUARI 1999

Grafiek: Groei bezorging per adres

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 1999