U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
 
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Millennium-probleem

Millennium platform
Year 2000 Information Center
Jaar 2000-probleem en de euro
Nieuwsbrief over millennium-bug
Jaar 2000-probleem bij Yahoo!Dossier Microsoft
Dossier Technolease
Dossier Suriname
Dossier Beursfraude
Dossier Sorgdrager

1999

Oudjaar: 2 vluchten van KLM
Luchtvaartmaatschappij KLM houdt tijdens de jaarwisseling maar twee vliegtuigen in de lucht. Alle overige vluchten zijn geannuleerd. Schiphol moet daarom op de millenniumnacht plaats bieden aan ongeveer 125 vliegtuigen van de KLM. De vluchten van concurrent Martinair rond oud en nieuw werden al eerder afgelast.

Veilig aan de grond
Bijna alle vliegtuigen van KLM, Martinair en Transavia staan met de jaarwisseling veilig aan de grond op Schiphol. Dat heeft maar ten dele iets te maken met de angst voor de millennium-bug. De maatschappijen en Schiphol hebben al het denkbare gedaan om problemen te voorkomen, maar het publiek wíl niet vliegen en heeft niet geboekt.

Economie leeft op voor millennium
Verrassend hoog bleek vanmorgen de economische groei in het derde kwartaal te zijn. Voorraadopbouw in verband met het millennium lijkt de 'missing link' in de cijfers. Nederland stevent af op weer een economisch topjaar.

Reuzenrad Londen staat nu overeind
De Big Ben en St Paul's Cathedral hebben er op de Londense skyline een geduchte concurrent bij. Op de zuidoever van de Theems, tegenover de Houses of Parliament, staat sinds gisteren London Eye rechtop, met 133 meter middellijn het grootste reuzenrad ter wereld.

Als iedereen het hoofd maar koel houdt
De banken zijn met het millenniumprobleem op alles voorbereid. Ze hebben wel erger meegemaakt met de euroconversie van de afgelopen jaarwisseling. Alleen moet het publiek straks wel meewerken. Niet hamsteren!

Ziekenhuis: 2000 geen probleem
Zestien ziekenhuizen zijn nog niet klaar voor de millenniumwisseling, zo rapporteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Deel ziekenhuizen nog niet klaar voor '2000'
Een deel van de ziekenhuizen, ambulancediensten en rampenorganisaties is nog niet voldoende voorbereid op mogelijke computerstoringen bij de komende jaarwisseling. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft twee ziekenhuizen bij zich ontboden, zeven andere heeft zij schriftelijk gemaand. Zij moeten een extra krachtsinspanning leveren om hun apparatuur millenniumbestendig te maken. In verreweg de meeste gevallen kan de levering van 'vitale zorg' rond de jaarwisseling wel worden gegarandeerd.

Tekort aggregaten door jaar 2000
Uit angst voor stroomproblemen tijdens de eeuwwisseling slaan bedrijven en instellingen massaal noodaggregaten in. Bij de twee grootste leveranciers van deze apparaten zijn de zwaardere versies sinds twee weken uitverkocht. ABN Amro heeft vorige week bij haar computercentra in Amstelveen extra olietanks laten ingraven voor haar noodaggregaten.

Er zou in Nederland ook eens geoefend moeten worden
Het landelijk Millennium Platform is redelijk tevreden met de Nederlandse voorbereiding op het millenniumprobleem. Maar over het buitenland heeft het zijn twijfels. Er zijn ook nog de gevaren van 'ongewenste anticipatie'. En het zou een goede indruk maken als bijvoorbeeld de Rotterdamse haven grootscheeps met het noodplan zou oefenen.

'Files in economie door 2000'
Het millenniumprobleem bij computers kan tot 'bottlenecks' in de Amerikaanse economie leiden, maar grote rampen zullen er rond de komende jaarwisseling niet optreden.

Noodnet telefoon blijkt slecht te functioneren
Het 'nationaal noodnet', een telefoonnet waarop overheden en hulpdiensten kunnen overschakelen als het gewone net uitvalt, functioneert slecht. Dat is gebleken tijdens een landelijke rampenoefening die gisteravond is gehouden ter voorbereiding op eventuele problemen bij de overgang naar het jaar 2000.

Rampen oefenen met operatie Sneeuwklokje
Alle provincies hielden gisteren een rampenoefening met millennium tint. Ook Utrecht kwam ernstig in de problemen: Gif in de Lek!

Vliegen veilig ondanks 2000-probleem
Het millenniumprobleem zal het luchtverkeer niet onveilig maken. Passagiers kunnen wel te maken krijgen met vertraging en lange wachttijden voor het ophalen van bagage als gevolg van mogelijke computerstoringen, zo meldt IATA, de internationale organisatie voor de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen uit de hele wereld hebben 2,3 miljard dollar (4,7 miljard gulden) uitgegeven om te zorgen dat ze millenniumbestendig zijn. Volgens IATA zijn de testresultaten van de doorgelichte computersystemen bemoedigend. Eind oktober heeft de organisatie een goed overzicht van de situatie. (Reuters)

Millenniumproef op Nationaal Noodnet
Het Nationale Noodnet wordt getest op millenniumgevoeligheid. Want ook 9-9-1999 kan een probleem worden.

Los van net met oudjaar
Het Rotterdamse waterbedrijf Europoort zal zich in de millennium-nacht in zijn geheel loskoppelen van het openbare elektriciteitsnet en de eigen procesregeling tot een minimum terugbrengen. Zo wil het bedrijf zich onkwetsbaar maken voor mogelijke millenniumstoringen bij de grote elektriciteitsproducenten.

Geen garanties voor 2000
23 maart. Een `minister op het vinkentouw' moet garanties bieden voor een vlekkeloze overgang naar het volgende millennium. Maar de zesde voortgangsrapportage over het Millenniumprobleem bij de overheid vermeldt nog witte vlekken.

Duisenberg: banken dicht met oudejaar
16 maart. Om risico's bij de overgang naar het nieuwe millennium te voorkomen zouden alle banken in de Europese Unie op oudejaarsdag dicht moeten. Dat heeft voorzitter Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren voorgesteld aan de ministers van Financien van de eurolanden.

Rusland wapent zich tegen `2000'
30 januari. Deskundigen van de NAVO en uit Rusland hebben gisteren voor het eerst vergaderd over de problemen die de zogeheten millenniumbug op 1 januari volgend jaar kan veroorzaken omdat computers het jaartal 2000 niet herkennen. Militaire experts maken zich niet zozeer zorgen dat op nieuwjaarsochtend raketten vanzelf de lucht in zullen gaan, maar vooral dat waarschuwingssystemen ontregeld raken. Daardoor zou bijvoorbeeld in Washington of Moskou de indruk kunnen worden gewekt van een aanval.

Geen zorg over virus millennium
28 januari. Met het toenemen van de kennis rond het millenniumprobleem neemt de onrust erover af, zo blijkt. Gisteren kwam de Tweede Kamer bijeen om samen met de ministers Van Boxtel (coördinerend millenniumminister) en Jorritsma (Economische Zaken) over de voortgang van het millenniumprobleem te praten.

Kiwi's `slaan slaatje' uit het jaar 2000
28 januari. De Nieuw-Zeelandse minister van toerisme, Murray McCull, heeft de toeristische bedrijfstakken in zijn land gewaarschuwd tegen het afzetten van bezoekers die speciaal naar Nieuw Zeeland komen voor de millenniumwisseling.

Derde Wereld negeert `2000'
27 januari. Voor de meeste ontwikkelingslanden is het al te laat om afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen tegen het millenniumprobleem. Om de schade zo veel mogelijk binnen de perken te houden, zullen zij zich moeten richten op bescherming van sleutelsectoren. Dat concludeert de Wereldbank na een enquete.

Aanpak probleem door jaar 2000 valt Cap Gemini tegen
21 januari. Grote bedrijven in Nederland tonen nauwelijks vraag naar diensten die specifiek zijn gericht op het oplossen van het millenniumprobleem. De ondernemingen lossen de moeilijkheden intern op en kiezen bovendien vaak voor invoering van geheel nieuwe systemen die millenniumbestendig zijn.

Meer informatie over millennium
21 januari. Overheid en ondernemers moeten consumenten meer informatie geven over het millenniumprobleem dat kan ontstaan bij producten bij hen thuis zoals computers en videorecorders.

Chinese 'oplossing' 2000-zaak
16 januari. China heeft wel een heel drastische manier gevonden om het millenniumprobleem in de luchtvaart op te lossen. Volgens een artikel in de Britse Financial Times hebben de autoriteiten topmensen van luchtvaartmaatschappijen opgedragen op de eerste dag van het jaar 2000 het vliegtuig te nemen.

2000-probleem kost Shell 1,1 miljard
12 januari. De Koninklijke/ Shell Groep verwacht dat het oplossen van het millenniumprobleem haar in totaal 600 miljoen dollar (ruim 1,1 miljard gulden) gaat kosten. Vrijwel alle groepsmaatschappijen denken uiterlijk eind juni met het werk aan de essentiele bedrijfssystemen klaar te zijn. De bedrijven hebben dan de rest van het jaar nog om het hele karwei te klaren. Volgens het bedrijfsblad Shell Venster ontwikkelt het concern ook noodplannen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van storingen die kunnen optreden door invloeden van buitenaf. (ANP)

Apocalypse No
9 januari. Volgend jaar om deze tijd zijn we allemaal dood, of liggen op apegapen na een wereldwijde wervelstorm in computerland, veroorzaakt door de Millennium Kever. Daarom, ik verzin dit niet, zijn alle verloven van leger en politie ingetrokken, medewerkers van nutsbedrijven mogen niet met vakantie, de apotheek heeft voor twee maanden medicijnen in huis, een deel van de luchtvloot blijft aan de grond, havens worden gesloten.

1999
7 januari. Wat een prachtig jaartal, negentiennegenennegentig. Zoveel negens, die over 358 dagen tegelijk verspringen in nullen en een einde maken aan deze eeuw omdat computers niet weten dat het nieuwe millennium eigenlijk pas in 2001 aanbreekt.

Cadans millenniumproof
2 januari. Uitvoeringsinstelling Cadans voor de sociale verzekeringen is tevreden over de test van nieuwjaarsdag voor het millennium voor betalen van de uitkeringen. Cadans heeft gisteren op zo'n veertig vestigingen de situatie van 1 januari 2000 nagebootst. De test stelt Cadans gerust dat de zaak millenniumproof is en dat bij de eeuwwisseling grote problemen bij het betalen van uitkeringen zijn uitgesloten.

Computers kunnen 1999 aan
2 januari. De overgang naar het jaartal 1999 heeft geen grote problemen met computers aan het licht gebracht. Het Spaarneziekenhuis in Haarlem had uit voorzorg extra brandstof voor de noodaggregaten klaargezet. Het hoogheemraadschap Delfland verlaagde uit voorzorg zowel het boezem- als het polderpeil. Er deden zich echter geen incidenten voor. De overgang naar 1999 kan bij sommige computers storingen veroorzaken omdat het getal 99 in het programma als reservegetal is opgenomen

'Angst ken ik niet. Ik ben altijd aan het werk'
2 januari. Het 'fin de siecle' brengt naast euforie ook angstgevoelens met zich mee. Enkele bekende Nederlanders over hun bange verwachtingen voor het komende jaar.

Computers overleven overgang naar 1999
2 januari. De overgang naar het jaartal 1999 heeft geen grote, millennium-achtige problemen met computers aan het licht gebracht. Dit had wel gekund, omdat in veel computerprogramma's het getal 99 beschouwd wordt als een soort reservegetal voor als de werkelijke waarde onbekend is. Als computers in Nederland het getal 99 massaal niet als jaar hadden herkend maar als 'onbekende waarde', had dat tot enorme chaos kunnen leiden. Maar stroomuitval, overstromingen en andere pre-milenniumproblemen bleven uit.

Het millennium komt
2 januari. De eerste computerprogrammeur heeft naar het heet al zijn koffers gepakt om van Nederland uit te wijken naar Australie. Bij zijn Amerikaanse collega's groeit de belangstelling voor een huis op de prairie met een flinke voedselvoorraad - en de nodige munitie. De reden: de millenniumbug, een ruimtebesparende maatregel in computerprogramma's waardoor de eerste twee cijfers van een jaartal achterwege worden gelaten.

Artikelen uit:


NRC Webpagina's
10 DECEMBER 1999

economie voor jou

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1999