U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  V O O R P A G I N A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
Ministerie van Buitenlandse Zaken

portret minister-president Kok

Profiel Molukken

Profiel Indonesië


Oproep aan Indonesië

Kok: herstel gezag op Molukken

Door een onzer redacteuren
NEW YORK/AMSTERDAM, 8 SEPT. Premier Kok heeft gisteren de regering van Indonesië opgeroepen "haar autoriteit te gebruiken om op Timor en de Molukken of waar dat nodig mocht zijn, geweld te voorkomen".

Woordvoerder Paul Patty van de Vrije Molukse Jongeren noemt de woorden van Kok in de Veiligheidsraad "een zoethoudertje".In een gesprek met deze krant zegt hij: "Kok heeft niet voor interventies gepleit. Hij neemt onze dreigementen nog steeds niet serieus." De eerder aangekondigde gewelddadige acties gaan volgens Patty door. Deze zullen bestaan uit aanslagen "met molotovcocktails en bommen". Eerst zonder slachtoffers, maar als interventie op de Molukken uitblijft "worden de acties steeds harder".

Patty zegt dat "in principe" geen onschuldige slachtoffers zullen vallen, maar noemt wel als mogelijk doelwit premier Kok, minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en hun families. De uiting van dergelijke dreigementen is niet strafbaar, zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Kok sprak gisteren tijdens een speciale zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vredeshandhaving in met name Afrika. De premier had de opmerking over de Molukken op het allerlaatste moment toegevoegd. Eerder op de dag had hij nog in een interview gezegd het geweld op Timor en de Molukken niet te zullen noemen. De woordvoerder van Kok onderstreepte dat de toevoeging in de toespraak "in het geheel niets te maken heeft" met dreigementen die de Vrije Molukse Jongeren vorige week uitten in een brief, "die wij overigens nooit ontvangen hebben". De jongeren hadden gedreigd met aanslagen als Kok in de Veiligheidsraad niet zou pleiten voor ingrijpen op de Molukken, waar christenen en moslims al twee jaar felle gevechten voeren. Volgens Koks woordvoerder is de oproep aan de Indonesische regering "domweg onderdeel van wat Nederland de afgelopen maanden steeds heeft gedaan, namelijk overal waar dat kan aandacht vragen voor het geweld in Indonesië".

Woordvoerder J. Wattilete van de RMS-regering in ballingschap reageert terughoudend op Koks opmerking. "Dat had veel eerder gemoeten. Nu wordt het gerelateerd aan de aangekondigde acties, hoe je het ook wendt of keert. Dat is jammer." Wattilete vindt de opmerking wel "een goed begin". "Nederland heeft Indonesië gewezen op haar verantwoordelijkheid binnen het internationale forum, dat is al een stap verder dan alleen binnen het onderlinge contact. Maar er moeten veel meer stappen volgen richting Verenigde Naties en VN-Veiligheidsraad. De Molukse kwestie alleen noemen is aardig maar heel marginaal. "

De dreigementen van de Vrije Molukse Jongeren vindt de RMS-regering geen goede zaak. "Het is zinloos om door geweld interventies te bewerkstelligen." Paul Patty van de Vrije Molukse Jongeren is voor Wattilete "geen onbekende". "Hij heeft het hart op de goede plaats zitten, maar we verschillen van mening over de methoden."


Zie ook:

Geweld Molukse jongeren dreigt (29 augustus 2000)
Op Ambon bepalen ze het zelf wel (28 juli 2000)
Wahid sluit buitenlandse hulp niet uit (17 juli 2000)
Strijd op de Molukken wordt heilige oorlog (30 juni 2000)
'Officieren achter geweld Molukken' (23 juni 2000)
Hevige gevechten in Ambon-Stad (26 juni 2000)
'Rood' en 'wit' verdelen Ambon na de furie (15 maart 2000)
Ook Lombok toneel van grof geweld (18 januari 2000)
Wahid vraagt Lubbers om hulp in Molukse kwestie (17 januari 2000)
Oproep tot heilige oorlog in Molukken (7 januari 2000)
Wraak en weerwraak in noordelijke Molukken (5 januari 2000)
Geweld op de Molukken breidt zich uit (5 januari 2000)
Molukse troebelen (4 januari 2000)
Nederland biedt Jakarta hulp aan (31 december 1999)

NRC Webpagina's
8 SEPTEMBER 2000


( a d v e r t e n t i e s )

Klik hier

Klik hier

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad