U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 TECHNOLEASE

 NIEUWS &
ACHTERGRONDEN

 DISCUSSIE &
OPINIE

 KAMERSTUKKEN


Artikelen:
1997
1996
1995
1994

Dutch bastards
Nederland, Philips en Brusselse staatssteuncontroleurs: Voorpublicatie uit De onzichtbare hand van de politiek - Over paarse mores en heimelijke steun aan Philips. Door Cees Banning en Tom-Jan Meeus.

Kamer: onderzoek steun Philips
De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de effectiviteit van de miljarden guldens staatssteun die de overheid sinds begin jaren tachtig aan Philips heeft gegeven voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe produkten.

Minister Zalm: Als ik een guillotine zie ren ik erop af
Oud-topman Rutten van Economische Zaken verdenkt zijn voormalig leerling Zalm niet van slechte bedoelingen bij het 'liegen' over technolease. Zalm wilde het nationale belang beschermen om Karel van Miert de wind uit de zeilen te nemen.

Zalm moest liegen om technolease
DEN HAAG, 14 MRT. Minister G. Zalm (Financiën) kon zich vorig jaar in de Tweede Kamer en bij Europees commissaris Van Miert over technolease alleen nog verdedigen door te ,,liegen tot-ie doodvalt'', aldus oud-secretaris-generaal F. Rutten van Economische Zaken.

RSV-enquêteur Kees van Dijk; Mensen zijn hardleers, zeker in de politiek
Daf, NedCar, Fokker en natuurlijk Philips: wat na de parlementaire enquête RSV (1985) ondenkbaar leek - ad hoc-steun op individuele basis aan slechtlopende bedrijven - is vanaf begin jaren negentig weer tot de macht der gewoonte van Economische Zaken gaan behoren. Zoals het eveneens opnieuw gebeurde dat de Tweede Kamer de steunmaatregelen zoniet afdwong dan toch hartstochtelijk ondersteunde.

Floris Maljers, president-commissaris van Philips; Subsidie mag voor een bedrijf nooit een verslaving worden
Philips beleeft sinds 1996 onder Cor Boonstra een transformatie. Boonstra is geen techneut, hij is verkoper, een puur commercieel ingestelde manager met een oud-Hollandse instelling: R&D is interessant zodra er aan te verdienen valt. Het vertrek van het hoofdkantoor naar Amsterdam, de relativering van de lang gekoesterde technische superioriteit, de verkoop van structureel verliesgevende activiteiten, de strakke oriëntatie op shareholders value: het zijn allemaal tekenen die duiden op een afscheid van de oude Philips-cultuur.

4,1475 miljard gulden subsidie
In 'De onzichtbare hand van de politiek' worden tientallen ambtenaren, politici en Philips-directeuren sprekend opgevoerd en wordt uit een reeks vertrouwelijke documenten geciteerd. Daardoor is het mogelijk een berekening te maken van de overheidssteundie Philips minimaal heeft ontvangen sinds het bedrijf een subsidierelatie met de overheid is aangegaan. Berekend wordt de periode 1982-1997: de afgelopen zestien jaar.

Een gevaarlijke relatie; Philips en de overheid
Volgende week verschijnt 'De onzichtbare hand van de politiek - Over paarse mores en heimelijke steun aan Philips'. Met de technolease- affaire als aanleiding beschrijven Cees Banning en Tom-Jan Meeus in dit boek onder meer hoe de relatie tussen Philips en de overheid vanaf begin jaren tachtig hechter werd. Via steeds hogere subsidies (zie kader hiernaast). Maar ook via allengs nauwere persoonlijke en zakelijke banden, zoals beschreven in het hier voorgepubliceerde hoofdstuk 'Twee arbeiderszonen aan de top'.

Ruim 4 miljard subsidie in 16 jaar; Steun aan Philips zonder resultaat
DEN HAAG, 13 MRT. De miljarden guldens staatssteun die de overheid sinds begin jaren tachtig aan Philips heeft gegeven voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten hebben nauwelijks effect gehad. ,,De onontkoombare vaststelling is dat het weinig concrete resultaten heeft opgeleverd'', zegt president-commissaris F. Maljers van Philips.

Laatste woord technolease aan Brussel
DEN HAAG, 3 JUNI. Een werkgroep uit de Tweede Kamer publiceerde vanochtend een rapport over technolease. De onderzoeksopdracht was strikt en werd al even strikt uitgevoerd. Belangrijke vragen blijven onbeantwoord.

Technolease voor meer bedrijven gebruikt
DEN HAAG, 27 MEI. Naast Fokker en Philips hebben drie met name genoemde andere ondernemingen gebruik gemaakt van technolease-achtige constructies.

Keus tussen politieke en juridische logica
DEN HAAG, 27 MEI. Oud-premier Lubbers wees het dilemma gisteren zelf aan. Gevraagd naar zijn bereidheid brieven openbaar te maken die voormalig staatsscretaris Van Amelsvoort (Financiën) in 1993 schreef over de Philips-technolease ('eens maar nooit weer'), signaleerde hij dat ook de Europese Commissie in Brussel onderzoek doet naar de fiscale constructie.

Kok bevestigt waarschuwing tegenvaller door technolease
DEN HAAG, 26 MEI. Premier Kok heeft vanmiddag bevestigd dat hij juli 1994 in een ambtelijk memo is gewaarschuwd voor extra financiële tegenvallers op de rijksbegroting wegens technolease.

Memo over technolease: Kok moest andere bedrijven weren
DEN HAAG, 23 MEI. Premier Kok is in 1994 in een ambtelijk memo gewaarschuwd ,,andere ondernemingen buiten de deur te houden'' voor een technolease omdat anders "aanzienlijke extra tegenvallers'' dreigden.

De omstreden eenmaligheid van een fiscale constructie
DEN HAAG, 23 MEI. Een werkgroep uit de Tweede Kamer hervat volgende week haar verhoren over technolease. Hadden alle ondernemingen gelijkelijk recht op deze constructie, zoals oud-staatssecretaris Marius van Amelsvoort deze week zei? Waarom wilde Financiën, aldus een intern memo, dan toch 'andere bedrijven buiten de deur houden'? En stond Wim Kok altijd aan de zijlijn? Het handschrift van de toenmalig minister van Financiën op een interne notitie: 'Ik begrijp dat ik hiervan kennis mag nemen'.

Kok en Lubbers in technolease gehoord
DEN HAAG, 7 MEI. Premier Kok, de oud-ministers Lubbers (Algemene Zaken), Andriessen (Economische Zaken) en voormalig staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) zullen in principe op 20 mei door een werkgroep uit de Tweede Kamer worden gehoord over hun betrokkenheid bij het besluit Philips in 1993 een technolease te gunnen.

Kamer volstaat met kort onderzoek technolease
DEN HAAG, 7 MEI. Op het eerste gezicht is het een aansprekend affiche. De oud-ministers Kok (Financiën, nu Algemene Zaken), Lubbers (Algemene Zaken), Andriessen (Economische Zaken) en voormalig staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) zullen, als het kan op 20 mei, door een werkgroep uit de Tweede Kamer worden gehoord over hun betrokkenheid bij het besluit in 1993 Philips een technolease toe te kennen.

Kamer stelt onderzoek naar technolease in
DEN HAAG, 30 APRIL. De Tweede Kamer gaat een aanvullend onderzoek instellen naar de technolease- transactie tussen Philips en de Rabobank. De Kamer besloot gisteren dat een aantal bewindslieden van het vorige kabinet - onder wie de toenmalige premier Lubbers, de voormalige ministers Kok (Financiën) en Andriessen (Economische Zaken) en de toenmalige staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) - worden ondervraagd over deze fiscale constructie.

Technolease-brief Van Amelsvoort: 'Kok stemde in met eenmalige regeling'
DEN HAAG, 26 APRIL. Oud-minister van Financiën en huidig premier W. Kok heeft volgens een brief van oud-staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) ingestemd met de afspraak dat technolease alleen aan Philips zou worden gegund.

Voorstel onderzoek technolease aan Kamer
DEN HAAG, 24 APRIL. Het VVD-verzoek voor een onderzoek naar technolease wordt volgende week aan een voltallige Tweede Kamer voorgelegd.

'Mister Clean' laat de technolease niet glippen
DEN HAAG, 24 APRIL. Een procedure 'inleiden' is iets anders dan er een afronden. Zeker in de Brusselse bureaucratie, die sinds gisteren officieel zijn tanden zet in het dossier-technolease om te achterhalen of sprake was van verboden staatssteun.

Commissie: onvolledige informatie technolease
BRUSSEL, 17 APRIL. Het kabinet-Kok heeft de Europese Commissie ,,onvolledige informatie'' verstrekt over de technolease tussen de Rabobank en Philips. De verdediging van het kabinet van deze fiscale ransactie is volgens een vertrouwelijke rapportage van de Commissie ondeugdelijk.

Eind april debat over technolease
DEN HAAG, 21 MAART. De Tweede Kamer gaat eind april met het kabinet debatteren over de technolease-constructie tussen Philips en de Rabobank.

Kamer mist brief technolease
DEN HAAG, 19 MAART. Het kabinet-Kok heeft, ondanks een verzoek hiertoe van de Tweede Kamer, niet alle relevante informatie over de technolease-constructie tussen Philips en de Rabobank aan het parlement verstrekt.

Kamer eist alle technolease-brieven
DEN HAAG, 19 MAART. Het kabinet heeft niet alle relevante informatie over de technolease aan de Tweede Kamer verstrekt, vindt een parlementaire werkgroep. Waarom wordt haar brief DB94/2161M onthouden?

Technolease-gate
17 MAART. HET KAT-EN-MUISSPEL van de technolease-affaire gaat maar door. Departementale geheimhouding, beschuldigingen van de Rekenkamer, loopgravengevechten tussen ministeries, perspublicaties, ontkenningen, parlementaire vragen, beroep op vertrouwelijkheid van gegevens, beantwoording van Kamervragen en nieuwe onthullingen.

Onbegrip over missende brief technolease
DEN HAAG, 15 MAART. De fracties in de Tweede Kamer tonen hun onbegrip over het feit dat de technolease-brief van staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) aan minister Andriessen (Economische Zaken) van 16 juni 1994 niet wordt genoemd in de openbare antwoorden die het kabinet-Kok deze week naar de Kamer heeft gestuurd.

Kabinet wilde technolease alleen aan Philips toestaan
DEN HAAG, 14 MAART. Door alle betrokken bewindslieden van het kabinet-Lubbers/Kok is in 1993 overeengekomen dat technolease alleen aan Philips werd toegestaan.

Maatstaven technolease ontbraken
DEN HAAG, 28 FEBR. Het ministerie van Financiën beschikte niet over criteria waarmee de belastingdienst kon toetsen of technolease volgens de wet was toegestaan toen Philips en Fokker in 1993 en 1994 deze fiscale constructie werd gegund.

Europese regelgeving laat geen ruimte voor technolease
27 FEBR. De beslissende vraag voor de beoordeling van de fiscale aspecten van de tussen Philips en Rabobank gesloten technolease-overeenkomst is tot dusverre onderbelicht gebleven.

Afhaken Rabobank bemoeilijkt herstart Fokker
ROTTERDAM, 26 FEBR. De Rabobank speelt geen rol meer bij een mogelijke herstart van Fokker. De kansen op redding van de failliete vliegtuigbouwer zijn daarmee volgens bestuursvoorzitter H. Wijffels van Rabo "aanzienlijk gereduceerd''.

136 Kamervragen over technolease
DEN HAAG, 19 FEBR. De Tweede Kamer heeft een lijst met 136 vragen aan het kabinet gestuurd over de technolease aan Philips en Fokker in respectievelijk 1993 en 1994. De vragen zijn opgesteld door een werkgroep onder leiding van het Tweede-Kamerlid Van Rey (VVD) naar aanleiding van publiciteit over de fiscale constructies begin deze maand.

Andriessen: technolease constructie was niet illegaal
DEN HAAG, 10 FEBR. Voormalig minister Andriessen (Economische Zaken) bestrijdt de opvatting van Europees Commissaris Van Miert (Mededinging) dat de fiscale steun die de Nederlandse overheid enkele jaren geleden aan Philips via de technolease-constructie heeft gegeven illegaal is. ,,Van Miert heeft niets te zeggen over de directe belastingen'', aldus Andriessen gisteren in het tv-programma Buitenhof.

Technolease illegaal volgens Europese regels
BRUSSEL, 8 FEBR. De fiscale steun die de Nederlandse overheid enkele jaren geleden aan Philips heeft gegeven via de technolease-constructie is volgens het verdrag van de Europese Unie illegaal.

Tweede Kamer 'voorzichtig' met technolease
DEN HAAG, 7 FEBR. Het Tweede-Kamerlid M.Rabbae (GroenLinks) heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep die de vragen van het parlement inventariseert over de technolease van Philips en Fokker in 1993 en 1994. GroenLinks drong eerder samen met CDA en VVD aan op een parlementair onderzoek.

EU-commissaris vraagt opheldering over technolease
BRUSSEL/DEN HAAG, 6 FEBR. Europees commissaris Van Miert (mededinging) heeft gisteren officieel besloten de Nederlandse regering opheldering te vragen over de toepassing van de technolease-constructie bij Philips.

Tegenstrijdige verklaringen over bandopnamen technolease
DEN HAAG, 6 FEBR. Sinds deze krant afgelopen dinsdag publiceerde over de vernietiging van de tl(technolease)-tapes is er een stortvloed van verklaringen afgelegd over procedures, werkwijzen en particulier gedrag bij het gebruikmaken en wissen van geluidsbanden in de Tweede Kamer.

Tweede Kamer stelt vragen op over technolease
DEN HAAG/BRUSSEL, 5 FEBR. De Tweede Kamer heeft gisteren een werkgroep geformeerd die in kaart zal brengen welke vragen in het parlement leven over de technolease aan Philips en Fokker in 1993 en 1994.

Kamer zeer omzichtig bij onderzoek technolease
DEN HAAG, 5 FEBR. Het wordt spitsroeden lopen. Vijf Tweede-Kamerleden onder voorzitterschap van Jos van Rey (VVD) gaan aan de slag met het opstellen van een vragenlijst naar aanleiding van recente publicaties in deze krant over de technolease-constructie tussen de Rabobank en Philips.

Kamerlid liet technolease-band wissen
DEN HAAG, 4 FEBR. Het Tweede-Kamerlid H. Vos (PvdA) heeft er persoonlijk voor gezorgd dat geheime bandopnamen uit 1994 zijn gewist die konden aantonen of de Kamer onvolledig is ingelicht over het technolease-contract van Fokker en Rabobank.

De omstreden wis-truc van banden technoleasediscussie
DEN HAAG, 4 FEBR. De stem van PvdA-parlementariër Henk Vos buldert door de telefoon. ,,Hoe kan de Algemene Rekenkamer nou weten wat er op die banden stond? Ze waren toch geheim?''

De Vries tegen technolease; Lubbers dwong fiscale steun af
DEN HAAG, 1 FEBR. Premier Lubbers heeft de fiscale constructie voor Philips en Fokker afgedwongen waardoor de overheid volgens ambtelijke berekeningen een belastingvoordeel aan de Rabobank verleende van 1,8 miljard gulden.

Technolease: de constructie
1 FEBR. Sale-and-lease-back-constructies zijn in de jaren tachtig een populair middel geworden om de balans van een bedrijf te verbeteren.

DOSSIER TECHNOLEASE; Hoe Rabo voor honderden miljoenen aan belastinggelden werd gegund
1 FEBR. Luttele weken voordat het CDA uit het landsbestuur verdween werden honderden miljoenen via een fiscale constructie gegund aan Rabobank.

VVD eist onderzoek constructie
DEN HAAG, 31 JAN. De fiscale constructie waarmee de overheid enkele jaren geleden Philips heeft gesteund kost de Nederlandse staat veel meer geld dan totnutoe bekend is geworden.

NRC Webpagina's
19 maart 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad