U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Dossier Srebrenica
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Affaire Srebrenica

Nieuws

Chronologische reconstructie

Commissie Bakker

Achtergrond

Opinie

Links

Nieuws

Militair misverstand bij val van Srebrenica
(20 april 2001)
Een ordinair misverstand tussen twee hoge militairen blijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de val van Srebrenica in 1995.

Verdachte drama Srebrenica in cel
(17 april 2001)
De Bosnische Serviër Dragan Obrenovic, die wordt gezien als een van de hoofdschuldigen aan de massamoord in Srebrenica in juli 1995, is sinds zondag in handen van het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden.

Op eieren lopen over val van Srebrenica
(13 april 2001)
Twee oud-ministers legden in Parijs verklaringen af over de val van Srebrenica. Het werd een goed voorbereide exercitie.

Onderzoek Dutchbat mager
(26 maart 2001)
Luitenant- generaal A. van Baal, die op 6 april bevelhebber van de landmacht wordt, heeft misdragingen van Dutchbatters in Srebrenica voor de val van de enclave onvoldoende onderzocht.

Boete vervangt strafvervolging Dutchbatters
(20 maart 2001)
Drie militairen die in 1995 deel uitmaakten van Dutchbat in Srebrenica, hebben strafvervolging wegens rechts-extremisme afgekocht. De drie werden verdacht van het maken van discriminerende opmerkingen over de plaatselijke bevolking van de Bosnische moslim-enclave. Vijf soortgelijke zaken zijn geseponeerd, zo heeft het openbaar ministerie in Arnhem bekendgemaakt.

'Srebrenica-onderzoek is mierenwerk'
(8 februari 2001)
'Het is een onderzoek en geen proces', zegt de Franse parlementariër Pierre Brana over de welwillende wijze waarop zijn commissie de val van de moslimenclave Srebrenica onderzoekt.

'Chirac ontplofte na boodschap Van Mierlo'
(31 januari 2001)
Ook Frankrijk zoekt naar de waarheid over Srebrenica. Gisteren stak de raadsheer van Chirac de loftrompet over zijn president.

Verhoor Janvier over Srebrenica is niet openbaar
(26 januari 2001)
De humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen is "woedend", omdat gisteren, in het kader van een parlementair onderzoek naar de dramatische val van de moslim-enclave Srebrenica in juli 1995, de Franse generaals Bernard Janvier en Philippe Morillon achter gesloten deuren zijn verhoord.

Gesloten deuren
(26 januari 2001)
Er bestaan sinds deze week twee lezingen over de val van de moslimenclave Srebrenica in de zomer van 1995. Een Franse en een Nederlandse. Ex-premier Juppé verklaarde voor een commissie van onderzoek uit het Franse parlement dat de toenmalige Franse regering de enclave had willen verdedigen en, toen die eenmaal gevallen was, had willen heroveren. Maar de Nederlanders hadden luchtsteun afgewezen om zich vervolgens tegen het veroveringsplan te keren.

Juppé: Nederland wilde geen hulp in Srebrenica
(25 januari 2001)
Pal na de val van het Bosnische Srebrenica heeft Nederland een Frans voorstel om de enclave te heroveren afgewezen. Dit zei oud-premier Alain Juppé gisteren voor de parlementaire commissie die de val van de moslim-enclave in 1995 onderzoekt.

Franken toch bevorderd
(11 januari 2001)
Majoor R.A. Franken, plaatsvervangend commandant van Dutchbat in de moslimenclave Srebrenica in 1995, is bevorderd tot luitenant-kolonel. Zijn promotie hangt samen met een nieuwe functie als hoofd afdeling operaties bij de Eerste Divisie in Apeldoorn.

Ook Frans onderzoek naar val Srebrenica
(16 november 2000)
Na Nederland heeft nu ook Frankrijk besloten tot een parlementair onderzoek naar de val van de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië.

Hollands Dagboek: Bert Bakker
(9 september 2000)
D66'er Bert Bakker haalde deze week alle journaals en alle kranten als voorzitter van de Tweede- Kamercommissie die onderzoek deed naar de Nederlandse deelname aan vredesmissies. Maar er bleef ook tijd over om 'de PvdA te sarren'. Bakker (42) heeft een vrouw, Ingrid, en vier kinderen.

Kabinet wil informatie verbeteren
(5 september 2000)
Premier Kok staat 'welwillend' tegenover de roep om meer informatieverschaffing omtrent de uitzending van Nederlandse militairen naar VN-vredesmissies. Hij zei dit in een reactie op het rapport-Bakker.

Vredesmissies slecht voorbereid
(4 september 2000)
Politieke besluiten over deelname aan vredesmissies worden vaak genomen op basis van gebrekkige informatie. Er is sprake van slechte communicatie tussen ministers, parlementariërs, ambtenaren en top-militairen.

Een rapport dat de standpunten niet zal wijzigen
(4 september 2000)
De politieke invloed van het rapport van de commissie- Bakker is bescheiden. De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of er een parlementaire enquête moet komen over de val van Srebrenica.

Conclusies en aanbevelingen commissie-Bakker
(4 september 2000)
De commissie-Bakker onderzocht de politieke besluitvorming over Nederlandse deelname aan vredesmissies. Het accent lag op Srebrenica, maar aan de orde kwamen ook uitzendingen naar Cambodja, Cyprus, de Golf, Haïti en Angola.

Srebrenica liet geen ruimte voor aarzelingen
(4 september 2000)
De 'fuik' in de besluitvorming verbaasde D66-Kamerlid Bert Bakker het meest tijdens zijn onderzoek naar de gang van zaken rond Srebrenica. 'Er was geen weg terug'.

Nederland wist 't beter in Bosnië
(31 augustus 2000)
Volgende week publiceert de Tweede Kamer een rapport over Nederlandse deelname aan vredesmissies, dat vooral gaat over de uitzending naar Srebrenica. "Nederland was eerst onverschillig, daarna vol overgave betrokken, en liep uiteindelijk in de val." Aldus Norbert Both in zijn vandaag verschenen boek.

Gedicht des vaderlands
(14 juli 2000)
Gerrit Komrij werd in januari dit jaar door de lezers van NRC Handelsblad gekozen als de eerste officiële Dichter des Vaderlands.

Het Srebrenica-principe is nog steeds van toepassing
(13 juli 2000)
Na de onheilsmissie in Kosovo is het Westen op zijn schreden teruggekeerd. De lessen van Srebrenica lijken vergeten nu een nieuwe Balkan-oorlog rondom Montenegro dreigt. Het geeft Slobodan Milosevic vrijheid van handelen, meent Peter Münch.

Kok neemt afstand van oproep Pronk
(12 juli 2000)
Premier Kok heeft zich gedistantieerd van het pleidooi van minister Pronk om een parlementaire enquête te houden naar de val van de moslim-enclave Srebrenica op 11 juli 1995.

Nogmaals: Srebrenica
(12 juli 2000)
Wie de slag verloren heeft, heeft niets meer in te brengen. Dat is een klassiek militair ervaringsfeit. In die positie bevond zich overste Karremans toen de Serviërs eenmaal Srebrenica hadden veroverd - de legerplaats van Dutchbat, laatste vluchtheuvel voor de bevolking - en zich opmaakten voor hun wandaad.

Samenleven in een verbitterde stad
(11 juli 2000)
De moslim-enclave Srebrenica, vijf jaar geleden in handen gevallen van Bosnische Serviërs, is een doodse en verbitterde stad.

Pronk bepleit enquête naar val Srebrenica
(11 juli 2000)
Minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) vindt dat de Tweede Kamer een parlementaire enquête moet instellen naar de val van Srebrenica. Hij pleit hiervoor in een interview met de Volkskrant.

Schrijvers, Srebrenica en de nationale schande
(11 juli 2000)
Veertig Nederlandse schrijvers ondertekenden een open brief aan de regering. Zelfs notoire niet- ondertekenaars deden mee. Vijf jaar na dato moet Srebrenica meer zijn dan 'die pijnlijke vraag die niemand onder ogen wil zien.'

Strijdmacht is niet voorbereid op gevaar
(11 juli 2000)
Nederland loopt helemaal niet voorop bij vredesoperaties, zoals steeds maar weer te horen valt. De Nederlandse krijgsmacht is onvoldoende toegesneden op de nieuwe veiligheidssituatie, meent J. Schaberg.

NRC Webpagina's
20 april 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad