U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Affaire Srebrenica

Nieuws

Chronologische reconstructie

Commissie Bakker

Achtergrond

Opinie

Links

Commissie-Bakker

Nieuw: Eindrapport van de commissie
(op de site van de Tweede Kamer, in pdf-formaat - het downloaden kan zeer lang duren)

Documenten:
Op de site van de Tweede Kamer (in pdf-formaat):

 • onderzoeksopdracht van de commissie
 • nader gepreciseerde invulling door de commissie
 • voortgangsrapportage van de commissie

  Vredesmissies slecht voorbereid
  (4 september 2000)
  Politieke besluiten over deelname aan vredesmissies worden vaak genomen op basis van gebrekkige informatie. Er is sprake van slechte communicatie tussen ministers, parlementariërs, ambtenaren en top-militairen.

  Een rapport dat de standpunten niet zal wijzigen
  (4 september 2000)
  De politieke invloed van het rapport van de commissie- Bakker is bescheiden. De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of er een parlementaire enquête moet komen over de val van Srebrenica.

  Conclusies en aanbevelingen commissie-Bakker
  (4 september 2000)
  De commissie-Bakker onderzocht de politieke besluitvorming over Nederlandse deelname aan vredesmissies. Het accent lag op Srebrenica, maar aan de orde kwamen ook uitzendingen naar Cambodja, Cyprus, de Golf, Haïti en Angola.

  Srebrenica liet geen ruimte voor aarzelingen
  (4 september 2000)
  De 'fuik' in de besluitvorming verbaasde D66-Kamerlid Bert Bakker het meest tijdens zijn onderzoek naar de gang van zaken rond Srebrenica. 'Er was geen weg terug'.

  Weinig nieuws in verhoren over Srebrenica
  (9 juni 2000)
  Uit de verhoren van de commissie-Bakker wordt duidelijk dat coördinatie ontbreekt in geval van crisis (Srebrenica, Kosovo). Premier Kok blijft in noodsituaties op de achtergrond.

  Kok bestrijdt indruk van onenigheid
  (9 juni 2000)
  Premier Kok heeft voor de commissie-Bakker gistermiddag geprobeerd de indruk weg te nemen dat er in het kabinet onenigheid bestond over de NAVO- bombardementen van vorig jaar op Kosovo en Servië.

  Lessen voor toekomstige vredesmissies
  (9 juni 2000)
  Het zoveelste onderzoek naar Nederlandse vredesoperaties, ditmaal door de Kamer, heeft al enig houvast voor de toekomst opgeleverd. Dat houvast wordt niet ontleend aan de kennis die is verworven over het niet versturen van ministeriële brieven, het niet zien van memo's door geadresseerden of de mate waarin de premier niet op de hoogte was van de handelingen van betrokken ministers. Dat behoort allemaal tot het bekende terrein van ambtelijke verkokering en politieke rivaliteit, een terrein dat aandacht verdient, maar niet typisch is voor vredesmissies.

  De Grave: VS omzeilden NAVO niet in Kosovo
  (8 juni 2000)
  Minister De Grave (Defensie) neemt afstand van uitlatingen van zijn hoogste militaire adviseur, chef-defensiestaf Kroon, dat de Verenigde Staten tijdens de Kosovo-oorlog buiten de NAVO om bombardementen uitvoerden op doelen in Joegoslavië.

  Brief moet helderheid geven
  (8 juni 2000)
  Het was een "misverstand"; dus komt er een brief om het de commissie-Bakker uit te leggen. 's Morgens zei chef-defensiestaf Kroon dat de Verenigde Staten tijdens de Kosovo-oorlog zonder last of ruggespraak met andere NAVO- lidstaten doelen bombardeerde in Joegoslavië.

  'Defensie onbekend met actie VS Kosovo'
  (7 juni 2000)
  De Nederlandse defensiestaf was aan het begin van de Kosovo-oorlog vorig jaar niet op de hoogte van Amerikaanse bombardementen die vielen buiten de centraal vastgestelde bombardementen.

  Informatie voldoende, vindt Kamer
  (6 juni 2000)
  De Tweede Kamer vindt dat ze voldoen de door het kabinet wordt geïnformeerd over de Nederlandse deelname aan VN-vredesmissies. Maar in de toekomst wil de Kamer ook worden ingelicht over niet-deelname.

  'Debat over Srebrenica veel te laat'
  (5 juni 2000)
  De Tweede Kamer heeft in de zomer van 1995, na de val van de moslimenclave Srebrenica, "veel te lang" gewacht met het aanvragen van een debat met de regering.

  Verhoren Bakker niet opzienbarend
  (2 juni 2000)
  Al bijna twee weken hoort de onderzoekscommissie-Bakker de hoofdrolspelers in het Srebrenica-drama. Tot nu toe heeft dat weinig nieuws opgeleverd.

  Hoofdartikel: Naïef Nederland
  (2 juni 2000)
  In de Tweede Kamer wordt verschillend gedacht over de precieze taakopdracht van de uit eigen kring samengestelde Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen, beter bekend onder de naam commissie-Bakker.

  Srebrenica was niet te beschermen
  (31 mei 2000)
  Toenmalig minister J. Voorhoeve van Defensie wist al een jaar vóór de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995 dat bescherming van het gebied door Dutchbat "onuitvoerbaar" was.

  Onduidelijkheid over rol VN
  (30 mei 2000)
  Over de vraag of de VN Nederland bijstand zou verlenen als 'Dutchbat' in Srebrenica in het nauw zou komen, worden voor de commissie-Bakker tegenstrijdige verklaringen afgelegd.

  Achterhouden brief bekend bij Defensie
  (29 mei 2000)
  Topambtenaren van Defensie waren, in tegenstelling tot eerdere berichten, in september 1993 op de hoogte van het niet doorzenden van een brief van minister Ter Beek (Defensie) aan de Verenigde Naties.

  Buitenlandse Zaken wilde inzet Bosnië
  (26 mei 2000)
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken was begin jaren negentig de "drijvende kracht" die Nederlandse militairen naar de zogenoemde veilige gebieden in Bosnië wilde sturen om de bevolking te beschermen.

  Door de ogen van vroeger
  (26 mei 2000)
  Voorzitter Bakker van de Tijdelijke (Kamer)Commissie Besluitvorming Uitzendingen zag zijn onderzoek naar de Nederlandse deelname aan vredesinterventies met een zekere ontspannenheid tegemoet. We moeten niet vergeten ook door de ogen van die tijd te kijken, zei hij met zoveel woorden.

  Strijd ministeries over inzet troepen
  (25 mei 2000)
  Tussen ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Defensie woedde begin jaren negentig een competentiestrijd over de inzet van troepen in voormalig Joegoslavië. Daardoor werd een brief van toenmalig minister van Defensie Ter Beek, waarin voorwaarden werden gesteld aan die inzet, niet verstuurd aan de Verenigde Naties.

  Potje zwartepieten over vredesmissie
  (25 mei 2000)
  Het zwartepieten begon gisteren, op de tweede dag van verhoren van de commissie-Bakker die de deelname van aan vredesmissies onderzoekt.

  Topmilitair overwoog op te stappen
  (23 mei 2000)
  A. van der Vlis, de voormalige hoogste Nederlandse militair, heeft overwogen af te treden toen minister Ter Beek (Defensie) in 1993 besloot militairen naar Srebrenica te sturen.

  Vredesmissie was 'uitvoerbaar'
  (23 mei 2000)
  Lastige vragen stelde de commissie-Bakker die de besluitvorming rond vredesoperaties onderzoekt, gisteren niet.

  Van den Broek: VN te traag bij vredesmissies
  (22 mei 2000)
  De Verenigde Naties zijn niet in staat snel vredesmissies te sturen naar oorlogsgebieden. "Snelle besluitvorming laat te lang op zich wachten."

  Pacifist licht vredesmissies door
  (22 mei 2000)
  De parlementaire commissie die onderzoek verricht naar vredesmissies van Nederlandse militairen wordt voorgezeten door een pacifist. In zijn jonge jaren was Bert Bakker PSP-lid.

  Vredesmissies: het 'afschuiven' is begonnen
  (22 mei 2000)
  Een Kamer-commissie onderzoekt vredesmissies waar Nederland bij betrokken was. Vanochtend begonnen de verhoren. De ondervraagden waren geïrriteerd.

  Hoofdartikel: Schemeronderzoek
  (22 mei 2000)
  Opnieuw gaat de Tweede Kamer op openbaar onder zoek. Vandaag is de 'Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen' onder leiding van de parlementariër Bakker (D66) begonnen met de hoorzittingen die een bijdrage moeten leveren aan het rapport over de politieke besluitvorming rond Nederlandse deelname aan vredesoperaties.

  Parlementaire enquête Srebrenica duldt geen uitstel
  (22 mei 2000)
  Een Tweede-Kamercommissie begint vandaag met de verhoren van politici, topambtenaren en hoge militairen die betrokken waren bij de besluitvorming over deelname aan vredesmissies. Bestuurskundige Drea Berghorst ziet hierin een poging het uur van de waarheid uit te stellen.

  Tweede Kamer graaft in 'Srebrenica'
  (20 mei 2000)
  Maandag begint de Tweede Kamer met hoorzittingen over de inzet van Nederlandse militairen in humanitaire en vredesoperaties. Het zal vooral gaan over Srebrenica. "Wij willen zó graag vrede brengen", zegt voorzitter van de onderzoekscommissie, Bert Bakker (D66).

 • NRC Webpagina's
  4 september 2000

  Den Haag

      Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad