NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Kosovo Conflict

Nieuws

Achtergrond

Nasleep

Conflict

Vluchtelingen

Etnische zuivering

Internet en Media

Links

Navo-acties

Milosevic akkoord met VN-vredesmacht Kosovo
(31 mei 1999)
De Joegoslavische president Slobodan Milosevic stemt in met een Russisch plan dat voorziet in de legering van een VN-vredesmacht met deelname van 'neutrale' NAVO-landen in Kosovo. De NAVO heeft gisteren bij de luchtacties in Servië een brug en een sanatorium geraakt. Daarbij vielen volgens Belgrado 22 doden.

NAVO verdubbelt vredesmacht Balkan
(26 mei 1999)
De NAVO heeft gisteren besloten de troepensterkte van een internationale vredesmacht voor Kosovo te verdubbelen. In plaats van de geplande omvang van 28.000 man, zal de troepenmacht bestaan uit 45.000 tot 50.000 soldaten.

NAVO kán deze oorlog niet winnen
(19 mei 1999)
De luchtaanvallen op Joegoslavië hebben alle problemen op de Balkan in omvang doen toenemen.

'Geen zege in Kosovo zonder grondtroepen'
(17 mei 1999)
De Amerikaanse legerleiding heeft het Pentagon gewaarschuwd dat de oorlog om Kosovo niet te winnen is zonder inzet van grondtroepen. De verenigde chefs van staven hebben - volgens het weekblad Newsweek - minister van Defensie Cohen laten weten dat de oorlog om Kosovo niet zonder grondtroepen te winnen is.

NAVO bestookt grondtroepen
(17 mei 1999)
De NAVO heeft dit weekeinde de bombardementen op Joegoslavië vooral geconcentreerd op Servische en Joegoslavische grondtroepen in Kosovo - dit ondanks de controverse over het bombardement van eind vorige week op het dorp Korisa, waarbij volgens de Serviërs 87 Albanese burgers werden gedood en 78 werden gewond.

Misser met gevolgen
(10 mei 1999)
De Amerikaanse inlichtingendiensten wisten niet waar in Belgrado de Chinese ambassade is gelegen, met als resultaat de ernstigste schok voor de Amerikaans- Chinese betrekkingen sinds in 1972 jarenlang antagonisme tussen communistisch China en Amerika werd overwonnen. Ditmaal geen afzwaaier, maar een vergissing. Leg het maar eens uit aan een regering die van meet af aan tegen de NAVO-bombar dementen op Joegoslavië heeft geopponeerd.

NAVO verhevigt bombardementen
(3 mei 1999)
De NAVO heeft de luchtacties tegen Joegoslavië geïntensiveerd, ondanks de vrijlating van drie gevangen Amerikaanse soldaten door Belgrado. Vannacht kwam Servië zonder stroom te zitten.

Hoofdkwartier leger getroffen
(30 april 1999)
Het centrum van de Joegoslavische hoofdstad werd na half drie vannacht opgeschrikt door drie series explosies. Bij het bombardement op het hoofdkwartier van het leger, dat in brand werd geschoten, kwamen volgens bronnen in Belgrado twee burgers en een politieman om.

Alliantie breidt luchtaanvallen uit
(24 april 1999)
Op de viering van de vijftigste verjaardag van de NAVO in Washington hebben de negentien staats- en regeringleiders van de alliantie verklaard de luchtaanvallen tegen Joegoslavië verder op te voeren.

Compromis met Milosevic is uit den boze
(19 april 1999)
Kosovo is niet iets waar het volkerenrecht een antwoord op heeft. Het zoeken naar een oplossing mag niet beperkt blijven tot het politieke begrippenkader van etnische rivaliteit, soevereiniteit tegenover rebellie of het verleggen van grenzen.

NAVO wijzigt haar strategie niet
(16 april 1999)
De NAVO ziet in het ,,tragische ongeluk'' met het vluchtelingenkonvooi van woensdag geen aanleiding van strategie te veranderen en zet haar bombardementen in Joegoslavië onverminderd voort.

NAVO is eensgezind over acties
(13 april 1999)
De NAVO heeft gisteren, op de eerste bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de alliantie sinds het begin van de luchtacties tegen Joegoslavië, haar vastbeslotenheid onderstreept om de bombardementen voort te zetten tot Belgrado buigt.

NAVO stelt vijf eisen
(8 april 1999)
De NAVO heeft Joegoslavië vijf voorwaarden gesteld voor een stopzetting van de bombardementen. Vannacht heeft de NAVO opnieuw het centrum van Belgrado getroffen.

Raketten treffen centrum Belgrado
(3 april 1999)
De NAVO heeft vannacht voor het eerst doelen in het centrum van Belgrado getroffen. Acht kruisraketten sloegen rond één uur 's nachts in bij de ministeries van Binnenlandse Zaken van Joegoslavië en van de deelrepubliek Servië.

Twijfels over Kosovo
(29 maart 1999)
NA VIJF NACHTEN bombarderen is het resultaat onduidelijk. Eén ding staat vast: van een snelle inkeer van Milosevic is geen sprake. In eerdere stadia van de Kosovo-crisis is wel eens gedacht dat de Joegoslavische president na een lichte afstraffing vanuit de lucht zou inbinden of door zijn generaals zou worden gedwongen om dat te doen. Dat scenario kan inmiddels in de archiefkast worden opgeborgen.

Nieuwe actie NAVO tegen Joegoslavië
(26 maart 1999)
De NAVO heeft gisteravond opnieuw met kruisraketten en bombardementsvluchten een groot aantal doelen in alle delen van Joegoslavië bestookt. Belgrado verbrak gisteren de betrekkingen met vier NAVO-landen en stelde een oorlogsbelasting in.

Kamer stemt in met aanval Joegoslavie; Alleen SP tegen luchtactie
(25 maart 1999)
De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de NAVO-luchtaanvallen op voormalig Joegoslavie, waarvan minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) gisteravond in een spoeddebat ,,met de grootst mogelijke spijt'' het begin bekendmaakte.

NAVO gaat in de aanval
(24 maart 1999)
Clinton zei dat afzijdigheid de NAVO ,,in diskrediet zou brengen''. ,,Als Milosevi niet bereid is om vrede te sluiten, zijn wij bereid om zijn vermogen aan banden te leggen om oorlog tegen de Kosovaren te voeren.'' Bezwaren in het Congres tegen de NAVO-inzet verdwenen toen duidelijk werd dat luchtaanvallen ophanden waren. De Senaat nam een resolutie aan (met 58 tegen 41 stemmen), waarin steun voor de aanvallen wordt uitgesproken.

NAVO wacht op uitkomst overleg
(23 maart 1999)
De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke heeft vandaag opnieuw drie uur met de Joegoslavische leider Milosevi over het vredesplan voor Kosovo overlegd. Onduidelijk is of het gesprek resultaat heeft gehad en of het later nog wordt hervat. Gisteravond bereikte Holbrooke in een eerste gesprek geen resultaat. De NAVO staat klaar om in actie te komen als het overleg van vandaag eveneens niets blijkt te hebben opgeleverd.

NAVO geeft Milosevic nog `laatste kans'; Holbrooke naar Belgrado
(22 maart 1999)
De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke doet vandaag een laatste poging de Joegoslavische president Milosevic te bewegen tot ondertekening van het vredesplan voor Kosovo.

Aanval NAVO `geen zaak van paar bommen'
(20 maart 1999)
NAVO-aanvallen op Joegoslavie worden ,,geen kwestie van een of twee bommen''. Dat heeft gisteren de opperbevelhebber van de NAVO-troepen in Europa, generaal Wesley Clark, gezegd. De Amerikaanse Kosovo-bemiddelaar, Christopher Hill, zei gisteren dat de spanningen rond Kosovo de komende dagen zullen oplopen. ,,Maak uw gordels vast, de komende dagen,'' aldus Hill.

NRC Webpagina's

Tekst van NAVO's
"Yugoslavia Statement"

Vastberaden om de militaire kracht van Milosevic te breken, bombardeerde de Navo Servische doelen. Na 79 dagen bereikten Servië en de Navo-bondgenoten een akkoord.

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad