teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Taken

Het CBS heeft tot taak: het verrichten van statistisch onderzoek voor praktijk, beleid en wetenschap, zo staat in de CBS/CCS-wet uit 1996.

Het CBS valt onder het ministerie van EZ. De minister is verantwoordelijk voor wetgeving en budget. Het CBS opereert volledig onafhankelijk.

Het werkprogramma van het CBS wordt vastgesteld door een Centrale Commissie voor de Statistiek. Een voorstel hiervoor wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur-generaal van het CBS, die zich laat adviseren door twintig commissies van deskundigen uit diverse sectoren van economie en samenleving.

Het CBS heeft statistieken over vrijwel alle sectoren van de Nederlandse samenleving: van economische groei, werkgelegenheid en inflatie tot geboorte, leefomstandigheden en sterfte.

Politici, onderzoekers, beleidsambtenaren en analisten bij banken en andere financiele instellingen gebruiken CBS-cijfers, onder meer om de conjuncturele ontwikkelingen in de Nederlandse economie te volgen (productie, consumptie, handel, arbeidsmarkt, prijsontwikkeling, etc.).

Prijs- en andere indexcijfers worden gebruikt bij aanpassingen van huurcontracten, inboedel-verzekeringen en collectieve arbeidsovereenkomsten.

De miljarden guldens van het Provincie- en Gemeentefonds worden verdeeld op basis van CBS-uitkomsten. Omvang van de gemeenteraad en de wedde van de burgemeester worden vastgesteld op basis van CBS-informatie.

In de Europese Unie wordt gebruik gemaakt van statistiek, allereerst die van de Nationale rekeningen, bijvoorbeeld om de nationale afdrachten aan de Unie te bepalen en de EU-fondsen te verdelen over de lidstaten.

Sinds enkele jaren zijn gegevens van het CBS voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk.

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999