teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Methoden

Vijf methoden om gegevens te verzamelen:

Telefonisch
Via deze weg wordt veelal persoonsgebonden informatie verkregen, zoals gegevens over woonomgeving en inkomen. Telefonische enqueteurs werken aan de hand van een van tevoren opgezette vragenlijst. De duur van een telefonische enquete varieert tussen de tien en dertig minuten. De interviews worden gedaan vanuit zogenaamde callcenters.

Huis-aan-huis
Ook deze manier van gegevensverzameling wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonsgebonden informatie. Persoonlijke vraaggesprekken worden vooral gedaan als het om zeer gevoelige informatie gaat. Bijvoorbeeld onderzoek naar de gezinssituatie, waarbij partners afzonderlijk van elkaar worden geinterviewd. Iemand thuis enqueteren heeft als voordeel dat beter op de respondent kan worden ingespeeld. Een vraaggesprek kan een uur tot twee uur duren.

Post
Als iemand naar aanleiding van bijvoorbeeld een onderzoek naar verplaatsingsgedrag voor langere tijd gegevens moet bijhouden, dan wordt hij of zij meestal via de post benaderd. De respondent krijgt in veel gevallen een dagboek met bijbehorende uitleg toegestuurd. Het grote voordeel van postenquetes is dat de berichtgever zich niet overvallen voelt. De respondent kan zelf bepalen wanneer hij de gegevens invult.

Computer
De huidige informatie-technologie maakt het mogelijk dat gegevens per computer worden verzameld. Vooral voor bedrijven met een grote administratie is deze optie aantrekkelijk. Doordat informatie met behulp van daartoe ontworpen software rechtstreeks uit de administratie van een aangesloten bedrijf kan worden gehaald, lopen gegevens vanzelf binnen en vermindert de enquetedruk aanzienlijk. Tegenwoordig worden enquetes ook via Internet verzonden.

Registraties
Dit zijn gegevens-verzamelingen die voor andere dan statistische doeleinden worden bijgehouden, zoals de persoonsregisters van de arbeidsbureaus en het register van de wet Onroerende Zaken. Door registraties aan elkaar te koppelen ontstaat een algemene databank waaraan instituten als het CBS basisinformatie kunnen ontlenen. Hierdoor kan de enquetedruk worden verlaagd. Alleen aan overheid gelieerde onderzoekbureaus kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999