teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Informatie

Over statistiek is voor relatieve leken zowel op Internet als in boeken de nodige informatie te vinden.

Internet

Stats
Site van de Amerikaanse Statistical Assessment Service. Met onder meer de nieuwsbrief VitalSTATS, met voorbeelden van verkeerd gebruikte statistiek in de media.

www.stats.org

Rice virtual lab in statistics
Leerzame site van een docent aan de Rice University in Houston. Met onder meer een online leerboek dat allerlei statistische begrippen verklaart. Ook een verzameling animaties, die zaken als correlatie, regressie en betrouwbaarheidsintervallen uitlegt. Voor animaties is een browser nodig die Java 1.1 aankan (Internet Explorer 4.0 of Netscape Communicator 4.0).

www.ruf.rice.edu/olane/rvls.html

Journal of statistics information On-line
nieuwsbrief voor docenten statistiek in het hoger onderwijs. Met ook een verzameling datasets die in het onderwijs geanalyseerd kunnen worden.

http://www.stat.ncsu.edu/info/jse

Boeken

How to lie with statistics
Door Darrell Huff, 1954. Het boek is sindsdien vele malen herdrukt.

Een wiskundige leest de krant
Door John Allen Paulos, 1995. Mathematische overdenkingen bij krantenberichten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt twee vestigingen: in Voorburg (Prinses Beatrixlaan 428) en in Heerlen (Kloosterweg 1). Het CBS kent een infoservice die op diverse manieren te bereiken is: Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, (045) 570 70 70, fax (045) 570 62 68 en e-mail infoserv@cbs.nl

Publicaties Tot de maandelijks verschijnende publicaties van het CBS behoren:

 • Maandstatistiek van de bevolking. Prijs: 25 gulden voor losse nummers 184,50 gulden voor een abonnement.

 • Sociaal-economische maandstatistiek (25 gulden, 210 gulden).

 • Industriemonitor. (25 gulden, 163 gulden).

 • Maandstatistiek detailhandel (20 gulden, 163 gulden).

 • Financiele maandstatistiek, Maandstatistiek van de prijzen (25 gulden, 205 gulden).

 • Onderwijsrekeningen, een telling van de onderwijsvolgenden, al dan niet met een baan naast hun opleiding (25 gulden).

 • Eenmaal per jaar verschijnen onder meer:

 • Niet-Nederlanders in Nederland, (30 gulden).

 • Sociaal-economische Dynamiek (29,50 gulden).

 • Sparen en lenen in Nederland (45 gulden).

 • Vademecum gezondheidsstatistiek (69,50 gulden).

 • Toerisme en recreatie in cijfers (70 gulden).

 • Hedendaagse kunstbemiddeling (21 gulden).

 • Statistieken Binnenvaart (40 gulden).

 • Brandweerstatistiek (31 gulden).

 • Kosten en financiering van het milieubeheer (25 gulden).

 • Milieukosten van bedrijven (31,50 gulden).

  Ook geeft het CBS tienmaal per jaar het magazine Index uit met artikelen en statistieken over recent onderzoek. Losse nummers kosten 12,50 gulden, een jaarabonnement 115 gulden.

  Op de cd-rom Statline is een groot deel van het beschikbare cijfermateriaal samengebracht, waaronder het Statistisch Bestand Nederlandse Gemeenten, waarin een groot aantal gegevens van alle gemeenten is samengebracht. De gegevens op de cd-rom kunnen verder bewerkt worden in spreadsheet-programma's. Statline verschijnt elk kwartaal en kost 250 gulden per stuk. Een abonnement kost 900 gulden (een exemplaar en drie updates) of 2.000 gulden (een exemplaar en negen updates). Via de website van het CBS (www.cbs.nl) is Statline kosteloos te raadplegen.

  De Bestelservice van het CBS: Postbus 4481,6401 CZ Heerlen, (045) 570 79 70, fax: (045) 570 62 68, e-mail: verkoop@cbs.nl

  Bibliotheek Zowel in de vestiging in Voorburg als in Heerlen beschikt het CBS over een voor het publiek toegankelijke bibliotheek. In Voorburg heeft zijn alle CBS-publicaties, te raadplegen evenals publicaties van andere statistische bureaus (zoals Eurostat, met informatie over de Europese Unie) en van organisaties als de OESO en de Verenigde Naties. In de leeszaal van de bibliotheken in Voorburg en Heerlen is de online publicatiecatalogus te raadplegen, met een overzicht van het totale assortiment. In beide bibliotheken liggen recente publicaties ter inzage en zijn oudere publicaties op te vragen. Openingstijden: 9-16 uur.

  In de meeste openbare bibliotheken, in de universiteitsbibliotheken en in de bibliotheken met een wetenschappelijke functie zijn CBS-publicaties eveneens te raadplegen.

  Teletekst Actuele CBS-informatie is te lezen op NOS-Teletekst: pagina's 556 en 557. Op pagina 556 staat een recent overzicht van de tien meest relevante conjunctuurindicatoren en op pagina 557 een korte beschrijving van een actuele ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied.

  Jaarboek Statistiek 1998 Het Jaarboek Statistiek, dat gewoonlijk op papier verschijnt, is door uitgeverij Denda op cd-rom gezet. Helaas echter op een nogal slordige wijze. Wat als eerste opvalt zijn de typ- en spelfouten: 'Hoofstukken', 'delfstogwinning'

  Ook kan er minder mee dan de verpakking belooft. Het is bijvoorbeeld mogelijk grafieken te maken op basis van de tabellen die de cd-rom bevat. Maar de mogelijkheden die volgens plaatjes op de verpakking aanwezig moeten zijn, zijn op de cd-rom niet terug te vinden. Zoals het maken van verschillende grafieken tegelijk via de functie 'Instellingen grafieken'. Deze functie bestaat helemaal niet.

  Het beperkte grafiekenprogramma dat er wel is, is bovendien onhandig. De kans is bijvoorbeeld groot dat de labels die moeten verklaren wat de grafiek voorstelt elkaar op het beeldscherm (en in print) overlappen.

  De cd-rom is te koop in de boekhandel en kost 49,95 gulden.

 • NRCWebpagina's
  7 JANUARI 1999

  Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999