teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Links


De meeste overheidsbureaus voor statistiek zijn aanwezig op het world wide web. Vaak geven zij toegang tot een enorme hoeveelheid gegevens. Een overzicht van de voor Nederland belangrijkste bureaus.

Nederland
Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een zeer uitgebreide en gebruiksvriendelijke site. Behalve persberichten en publicaties als het Statistisch Bulletin en de Sociaal-Economische Dynamiek zijn ook de meeste cijfers die het CBS verzamelt in tabelvorm op te vragen. Dit kan op twee manieren. De zogenoemde kerncijfers zijn het meest toegankelijk. Van vele tientallen onderwerpen zijn recente cijfers voorhanden. Het bestand Statline, dat ook op cd-rom verkrijgbaar is, is veel groter. Het bevat bijvoorbeeld een groot aantal gegevens van alle Nederlandse gemeenten.

www.cbs.nl

Europese Unie
Eurostat logoHet statistische bureau van de Europese Unie, Eurostat, heeft lang niet zo veel cijfers online als het CBS. De tabellen die wel op de site staan, zijn te vinden onder het kopje 'On-line publications and statistical indicators'. Een manco is dat Eurostat alleen de meest recente cijfers publiceert en geen gegevens over voorgaande jaren. Vergelijking is daardoor niet mogelijk. Wie meer wil, moet de publicaties kopen of een aanvraagformulier uitprinten en naar Eurostat faxen. Dit formulier staat op de site.

europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html

Duitsland
Het Duitse Statistisches Bundesamt heeft een grote verscheidenheid aan cijfers op zijn website staan. Een nadeel is dat veel gegevens alleen kunnen worden opgeroepen via een tekstpagina met uitleg, waardoor er minder cijfers beschikbaar lijken dan er zijn. Van heel veel gegevens en onderwerpen wordt wel een duidelijke beschijving gegeven, wat het begrip van de cijfers bevordert. Uitgebreide tijdreeksen staan wel op de site, maar zijn alleen tegen betaling toegankelijk.

Duitstalig: www.statistik-bund.de/d_home.htm

Engelstalig: www.statistik-bund.de/e_home.htm

Frankrijk
Het Franse Insee biedt het grootste deel van zijn cijfers alleen in het Frans aan. Er zijn veel gegevens, maar een groot deel is verouderd. Zo zijn weliswaar de inwonertallen van alle gemeenten beschikbaar, maar slechts die uit 1990.

www.insee.fr

Verenigd Koninkrijk
Het Britse Office for National Statistics experimenteert met de database StatBase, die wat betreft volledigheid vergelijkbaar is met Statline van het CBS. Tot nog toe zijn van 187 onderwerpen statistische gegevens beschikbaar, maar dit aantal moet nog groeien. De database is tegelijk ook een catalogus, met beschrijvingen van (bijna) alle Britse overheidsstatistieken en de manier waarop deze te verkrijgen zijn. Behalve StatBase zijn ook simpele tabellen met allerlei gegevens beschikbaar, evenals persberichten en overige publicaties.

www.ons.gov.uk/ons_f.htm

belgische stats logo België
Het Belgische Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft (nog) geen grote bestanden via het web beschikbaar. Wel zijn er veel tabellen met kerngegevens, met ook af en toe kaartjes en grafieken, bijvoorbeeld bij de bevolkingscijfers.

statbel.fgov.be

Verenigde Staten
fedstats logoIn de Verenigde Staten worden statistische gegevens niet door een centraal bureau verzameld, maar door zo'n zeventig federale instellingen. Het bureau Fedstats brengt deze gegevens op zijn website bijeen door systematisch te verwijzen naar de sites van de instellingen. De totale hoeveelheid gegevens is immens. Het nadeel van het Amerikaanse decentrale systeem is echter dat de vormgeving niet eenduidig is van de diverse sites waarnaar wordt verwezen.

www.fedstats.gov

Canada Statistics Canada is door The Economist in 1993 uitgeroepen tot het meest betrouwbare statistisch bureau ter wereld. De site is wellicht niet de beste, maar wel een bijzondere. Zo is een database beschikbaar van ongeveer zesduizend plaatsen in Canada, met behalve een varieteit aan statistiek (op basis van de volkstelling van 1996) ook een kaart die de locatie van de plaats aangeeft - met de mogelijkheid in te zoomen. Verder zijn heel veel tabellen met andere gegevens beschikbaar, maar voor gedetailleerde informatie moet betaald worden.

www.statcan.ca

Japan
Een groot deel van de gegevens van het Japanse Statistics Bureau Statistics Center is behalve in het Japans ook in het Engels te raadplegen. Veel gegevens staan echter niet in tabelvorm op de site, maar als een uitgeschreven tekst. Wel zijn veel bestanden te downloaden in spreadsheet-formaat (Excel), maar wie niet beschikt over dit programma kan niets met de gegevens. Bovendien gebruikt het bureau een lettertype dat voor Excel onbekend is, wat een foutmelding van het programma oplevert. Overigens zijn de gegevens daarna wel zichtbaar.

Engelstalig: www.stat.go.jp/1.htm

Verenigde Naties
vn stats logoDe Statistics Division van de Verenigde Naties verzamelt een grote hoeveelheid gegevens van nationale statistische bureaus. Beschikbaar zijn onder meer een lijst met alle steden met meer dan honderdduizend inwoners en basale bevolkings- en economische gegevens van alle landen in de wereld. Via de database Infonation zijn van ongeveer vijftig onderwerpen de meest recente cijfers van alle VN-lidstaten te vinden.

Statistics division: www.un.org/Depts/unsd/statdiv.htm

Infonation: www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm

Alles tezamen De meeste bovengenoemde sites geven ook verwijzingen naar andere statistische bronnen. Een andere belangrijke site met verwijzingen is die van het documentatiecentrum van de Universiteit van Michigan.

www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/stforeig.html

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999