teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Geschiedenis

R.A. Fisher (1890-1962)
R.A. Fisher (1890-1962)

Statistiek is zo oud als de cultuur. Al sinds de oudheid hebben overheden behoefte aan cijfers over de omvang van hun land en volk en de productie van de landbouw. Lange tijd kwam dit neer op simpelweg turven: de beschrijvende statistiek. In de zeventiende eeuw, toen de kansberekening in zwang raakte, gingen ook wiskundigen zich bezighouden met statistiek. Men zag in dat berekeningen op basis van statistische gegevens konden dienen als fundament voor te nemen beslissingen.

L.A.J. Quetelet (1796-1874)
L.A.J. Quetelet (1796-1874)

In 1800 richtte Napoleon in Frankrijk het Bureau Statistique op. De eerste directeur werd de wiskundige Joseph Fourier, die bekend was om zijn waarschijnlijkheidstheorie. Belangrijk voor de ontwikkeling in de bewerking van statistisch materiaal was de Belg Adolphe Quetelet, die ook de index opstelde op basis waarvan zwaarlijvigheid te meten is. Quetelet was de eerste die de zogenoemde normale verdeling gebruikte.

Ook in Engeland kwam de mathematische statistiek in de negentiende eeuw tot wasdom, met als belangrijkste representant Sir Ronald Fisher.

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999