teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Historie
De geschiedenis van het CBS in enkele jaartallen:

1848
Op Binnenlandse Zaken wordt een statistisch bureau opgericht, onder meer ter begeleiding van de tienjaarlijkse volkstellingen.

1878
Minister Kappeyne van de Coppello van Binnenlandse Zaken heft het 'overbodige' statistisch bureau op.

1891
Bij het aantreden van een nieuw kabinet richten ministers Pierson (Financien) en Tak van Poortvliet (Binnenlandse Zaken) een Centrale Commissie voor de Statistiek op. Zij geeft adviezen en stelt statistieken samen.

1899
Op 9 januari tekent koningin Wilhelmina een Koninklijk Besluit: 'Artikel 1. Er zijn: a. een Centraal Bureau voor de Statistiek, en b. eene Centrale Commissie voor de Statistiek.'

1903
Begonnen met vijf, telt het CBS in 1903 al veertig personeelsleden. De diverse ministeries dragen hun statistische werk onverwachts snel over. Ook richt het CBS zich op verzamelen van statistieken over sociale kwesties, in een periode waarin de Ongevallenwet, Leerplichtwet, Woningwet en Gezondheidswet tot stand komen.

1920
Het CBS heeft inmiddels 200 medewerkers in zeven gebouwen, en verhuist naar de Haagse Oostduinlaan.

1929
Behalve economische en sociale statistiek neemt het bureau de onderwijsstatistiek ter hand.

1932
Het CBS, onderdeel van Binnenlandse Zaken, komt te vallen onder het nieuwe ministerie van Economische Zaken dat een bijdrage moet leveren aan de bestrijding van de recessie. Het CBS verricht studies die inzicht moeten verschaffen in de werking van economische crises.

1938
Oprichting van een afdeling Conjunctuuronderzoek en wiskundige statistiek, onder leiding van de latere Nobelprijs-winnaar Jan Tinbergen.

1940-1945
Het CBS functioneert gebrekkig onder Duitse bezetting. Medewerkers manipuleren statistieken om de bezetter te misleiden. Na een bombardement in maart '44 ligt het werk stil.

1949
Grootse viering van het 50-jarig jubileum, onder meer om te markeren dat het CBS na de wederopbouw weer volwaardig opereert.

Jaren '50
Methoden en technieken ontwikkelen zich snel. Statistieken over de Nationale Rekeningen, buitenlandse handel, lonen, prijzen en consumptie worden verdiept. Het verzamelen van sociale statistieken krijgt een impuls door invoering van de steekproefmethode. Het CBS telt in 1957 bijna 1.300 medewerkers.

Jaren '60
Sociale statistieken worden op grote schaal ontwikkeld, onder meer over het sociaal-culturele leven. Het CBS kampt met een tekort aan econometristen en wiskundigen.

1971
Het CBS vestigt zich in Voorburg, waar een nieuwe Philips-computer (P 1400) wordt geinstalleerd ter verwerking van de volkstelling van '71.

1974
Opening van een tweede vestiging in Heerlen. Het kabinet wilde aanvankelijk het hele CBS naar Limburg laten verhuizen, ter compensatie van de mijnsluitingen, maar zwicht voor luid protest.

1982
Het CBS bereikt zijn maximale personeelsomvang: 3.531 formatieplaatsen. Het aantal zal nadien dalen.

Jaren '90
Reorganisatie na reorganisatie. Trefwoorden: sneller, efficienter, klantvriendelijker.

1996
Een nieuwe Wet op het Centraal Bureau en de Centrale Commissie voor de Statistiek verankert onafhankelijkheid van statistisch onderzoek in rijksdienst.

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999