U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Profiel Korea NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


KOREA

VERZOENING

NATIONALE CULTUUR

MACHTSBALANS

ADOPTIE

HERENIGING

ECONOMIE NOORD-KOREA

OORLOG

NEDERLAND

HET OUDE KOREA

KOREANEN

KIM DAE-JUNG EN KIM JONG-IL

IN DE PERS

Het oude Korea


Oud-Choson Volgens de traditie begint de Koreaanse geschiedenis in het jaar 2333 voor Christus, als het oude Choson gesticht wordt door Tan-gun, zoon van God. Deze Tan-gun zou tot 1122 v.C. hebben geregeerd, waarna een Chinese burggraaf de macht overneemt. Dit zijn slechts mythes. Wat wel bestond was het rijk Choson (of Oud-Choson), in het noorden van het schiereiland. De kracht van Oud-Choson nam af naarmate die van de noordelijke Chinese buurstaat Yen toenam, en rond 194 v.C. werd de Chinees Wi-man leider van Oud-Choson. De invloed van de Chinese cultuur op Korea nam hierdoor toe.

De drie koninkrijken De periode tussen de jaren 313 en 668 wordt die der drie koninkrijken genoemd, naar de rijken Koguryo, Paekche en Silla. Deze staten hadden zich al tijdens de Chinese overheersing ontwikkeld. Paekche was een gecentraliseerde staat in het zuidwesten. Koguryo lag in het noorden, Silla in het zuidoosten. Ook was er nog een verbond van stammen in het kleine gebied in het zuiden, dat de Kaya-liga vormde. Silla ontwikkelde zich later dan de overige staten, maar uiteindelijk wist het de overige rijken aan zich te onderwerpen.

Silla (668-918) Het koninkrijk Silla beheerste het schiereiland tot 918 n.C. In het noorden hadden de vroegere leiders van Koguryo zich aan het hoofd gesteld van de staat Parhae, maar hun onderdanen kwamen uit Mantsjoerije. Silla kende een lange bloeitijd, waarin de hoofdstad Kyongju een belangrijke cultuurstad werd. Het boeddhisme was de staatsgodsdienst. Door interne onlusten viel Silla uiteindelijk in de negende eeuw uiteen. Ook Parhae viel, door invallen vanuit China en interne etnische twisten.

Koryo (918-1392) Een van de heersers die Silla hadden laten uiteenvallen, heette Kory. Deze vestigde een nieuwe heerschappij: de Koryo-dynastie. De cultuur van Silla bleef grotendeels intact. In de twaalfde eeuw kwam Koryo onder invloed te staan van het Mongoolse rijk, dat de leiders liet zitten maar wel strenge eisen aan het land stelde. Zo werd Koryo gedwongen mee te werken aan invasies in Japan. Het einde van het Mongoolse rijk werd ook Koryo uiteindelijk fataal.

Yi- of Choson-dynastie (1392-1910) In 1392 zette generaal Yi Song-gye de laatste Koryo-koning af. Zijn nieuwe rijk noemde hij Choson, naar het oudste Koreaanse rijk. Gedurende de eerste honderd jaar maakte Choson een bloeitijd door, waarin een eigen schrift werd geïntroduceerd ter vervanging van de Chinese karakters; ook het boeddhisme werd afgeschaft en vervangen door het confucianisme. Maar vanaf de zestiende eeuw ging het slechter, met invasies door Japanners en Chinezen. De Choson-dynastie duurde uiteindelijk tot de Japanse bezetting in 1910.

NRC Webpagina's
26 oktober 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad