Japan
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

JAPAN
NEDERLAND-JAPAN
HANDEL
VERZAMELAAR
OER-HOLLANDS
GEBRUIKEN
NEDERLANDERS IN JAPAN
JAPANNERS IN NEDERLAND
DESHIMA
VORSTENHUIS
RELATIES
KUNST
ACTIVITEITENOverzicht eerdere
afleveringen Profiel


Prent van nieuwsgierige Japanners die Nederlanders in een herberg begluren op het eiland Deshima (1803). Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.

In het jaar 1600 meerde het eerste Nederlandse schip aan in Japan. Dat was het begin van de relatie tussen Japan en Nederland, waarvan het 400-jarig bestaan dit jaar uitvoerig wordt gevierd.

NRC Webpagina's
13 JANUARI 2000


Woorden

Japan in kaart

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 2000