U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Genetische manipulatie

Nieuws

Wat is genetische manipulatie?

GM-voedsel

Gentherapie

Biotech-industrie

Meningen

Links

Meningen

De meningen over genetische manipulatie lopen uiteen. Volgens sommigen biedt de nieuwe techniek mogelijkheden om het wereldvoedselprobleem aan te pakken, levert het lekkerder en beter voedsel op, en biedt het mogelijkheden om in de toekomst nu nog ongeneeslijke ziekten te bestrijden. Volgens anderen is genetische manipulatie een ontoelaatbaar ingrijpen in de natuur, dat veiligheidsrisico's met zich meebrengt waarvan de consument onvoldoende op de hoogte wordt gesteld.

Op deze pagina treft u en aantal meningen aan die recentelijk op de opiniepagina's van NRC Handelsblad zijn verwoord. Onderaan de pagina heeft u tevens de mogelijkheid om uw eigen mening te geven.


Gen-discussie is niet gebaat bij dromers
(11 augustus 2000)
De discussie over genetisch gemanipuleerd voedsel mag niet vertekend worden door onwetendheid, meent G. Hunman.

Kabinet wil advies over bio-octrooi
(8 juni 2000)
Het kabinet vraagt de Raad van State met spoed aan te geven of Nederland wel een wet mag invoeren waarin wordt vastgelegd dat er geen octrooi mogelijk is op uitvindingen die betrekking hebben op planten of dieren. Zo'n verbod zou in strijd zijn met de Europese richtlijn die een hogere juridische status heeft.

Ook traditioneel voedsel is niet zonder risico
(19 februari 2000)
Beleidsmakers moeten de uitgangspunten formuleren op basis waarvan wetenschappers hun biotechnologisch onderzoek kunnen voortzetten, vindt Cynthia P. Schneider, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, die het debat over biotechnologie in NRC Handelsblad aanzwengelde.

Laat consument zijn eigen voedsel kiezen
(8 februari 2000)
Het debat over biotechnologie wordt te veel beheerst door paternalisme en Westers imperialisme, vindt Michiel Korthals, hoogleraar toegepaste filosofie aan Wageningen Universiteit. Het onlangs gesloten Biosafety Protocol is genuanceerd en daarom volgens hem constructief.

Hoofdartikel: Voorbij stier Herman
(22 januari 2000)
Aardbeien die niet na een dag verrot in hun bakje liggen, aardappelen die minder vet opnemen, rijst die ijzer opslaat en vitamine A maakt. De wereld van de genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen levert veel mooie dingen op, binnenkort. Maar in Europa neemt de weerstand toe.

Voorzichtigheid is geboden bij biotechnologie - 2
(22 januari 2000)
Het zesvoudig pleidooi voor biotechnologie van de hand van de Amerikaanse ambassadeur Cynthia P. Schneider roept om zes kanttekeningen, vindt Thijs Visser, geneticus en bioethicus.

Voorzichtigheid is geboden bij biotechnologie
(22 januari 2000)
Het is de vraag of de eenzijdige boodschap `Biotechnologie is niet schadelijk', van Cynthia P. Schneider (NRC Handelsblad, 15 januari) bijdraagt aan een verlicht debat, vindt L.J. Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Onderzoek genen verduistert blik VS op ecosysteem
(19 januari 2000)
De Verenigde Staten hebben een kortzichtige visie op genetische manipulatie en willen deze ten onrechte zonder keuzevrijheid opdringen. Ieder land moet zelf de risico's kunnen beoordelen van gemanipuleerde gewassen, vindt Miriam A.N. van Gool, bioloog en campagneleider genetische manipulatie bij Greenpeace.

Nog te weinig bekend over biotechnologie
(18 januari 2000)
Met stijgende verbazing las Dr. ir. Peter van Schrooyen, werkzaam bij NIZO Food Research, het opiniestuk van Cynthia Schneider `Biotechnologie is niet schadelijk' in NRC Handelsblad van zaterdag 15 januari.

Biotechnologie is niet schadelijk
(15 januari 2000)
De toekomst van de biotechnologie staat centraal tijdens de internationale conferentie die volgende week in Den Haag plaatsvindt. Europa staat op het standpunt dat genetisch gemanipuleerd voedsel wellicht ongezond is, de VS nemen terzake een tegen overgestelde houding in. Aan alle voedingsmiddelen kunnen risico's verbonden zijn, maar tot op heden zijn schadelijke effecten van biotechnologische producten voor de consument nooit aangetoond, meent Cynthia P. Schneider, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland.

Hoofdartikel: DNA als uitvinding
(4 december 1999)
Wie is de eigenaar van de naar schatting 100.000 genen van de mens als over enkele jaren het erfelijk materiaal van Homo sapiens in kaart is gebracht? Hebben biotechnologische en farmaceutische bedrijven zich dat erfelijk materiaal dan via patenten toegeŽigend?

Groene revolutie is de enige redding
(23 oktober 1999)
Het is niet onaannemelijk dat tegen het einde van de volgende eeuw de wereldbevolking 10 miljard mensen zal tellen die allemaal moeten kunnen eten. De agrarische technologie is voorhanden om al die monden te voeden. De extremisten binnen de milieubeweging mogen die groene revolutie dan ook niet tegenhouden, meent Norman Borlaug, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1970.

U kunt ook uw eigen mening geven over genetische manipulatie. Bent u voor of tegen? En waarom? Stuur uw reactie naar: gm@tegenspraak.nrc.nl Of lees de reacties.

NRC Webpagina's
8 juni 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad