U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Ramp Enschede

Nieuws

Logboek

Onderzoek

Feiten

Slachtoffers

S.E. Fireworks

Vuurwerk en veiligheid

Reageer

Links

Nieuws

Debat-Enschede: hoop wol, weinig actie
(28 april 2001)
Wethouders in Enschede traden af na de vuurwerkramp. Haagse politici menen dat het beter is om te 'leren van je fouten'. Ze voelen het niet, vinden Enschedeërs.

De Grave blijft aan na motie
(27 april 2001)
Minister De Grave (Defensie) heeft gisteren aan het eind van het Kamerdebat over de vuurwerkramp in Enschede 'na een moeilijke afweging' besloten aan te blijven.

Rommelig slot van Enschede-debat
(27 april 2001)
Als de afloop van het Kamerdebat over Enschede gisteravond niet zo'n rommeltje was geweest, had men er wel de voorbode ven een coalitie tussen het CDA en GroenLinks in kunnen zien.

Vuurwerk op kleding Enschede-verdachte
(27 april 2001)
Op de kleding van de 33-jarige Enschedeër De V., die wordt verdacht van brandstichting bij het bedrijf S.E. Fireworks, zijn sporen van vuurwerk aangetroffen. Justitie maakte dit vanmorgen bekend tijdens de pro-forma zitting voor de Almelose rechtbank.

Meer deemoed was passend geweest in debat over Enschede
(27 april 2001)
Politici en burgers lijken elkaar in de kwestie van politieke verantwoordelijkheid vaak slecht te verstaan. Dat komt onder meer omdat politieke verantwoordelijkheid eng en breed kan worden opgevat. De betrokken ministers hebben voor de beperkte opvatting gekozen, constateert Wim Derksen.

Ruimere aanklacht Enschede
(26 april 2001)
De Almelose rechtbank heeft vanmorgen ingestemd met de uitbreiding van de aanklacht tegen de eigenaren Bakker en Pater van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks in Enschede. Beide directeuren werden lange tijd alleen verdacht van overtreding van de milieuregels op hun bedrijf. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar.

'Slachtoffers Enschede vergoeden'
(26 april 2001)
Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is vanmorgen de confrontatie aangegaan met het kabinet over een schadevergoeding voor slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.

'Niet aftreden maar optreden'
(26 april 2001)
De betrokken bewindslieden gingen door het stof bij de discussie over de vuurwerkramp in Enschede, maar stapten niet op. Enkele citaten.

Kamer hekelt 'lakse' overheid
(25 april 2001)
De Tweede Kamer vindt dat er bij de rijksoverheid een duidelijke mentaliteitsverandering moet komen en verlangt daarvoor maatregelen. Alleen zo kan het vertrouwen van de burger in de 'hoedster van de veiligheid' worden hersteld.

Enschede niet vervolgd om vuurwerkramp
(20 april 2001)
Het openbaar ministerie zal de gemeen te Enschede niet vervolgen voor haar betrokkenheid bij de vuurwerkramp. Evenmin zullen individuele ambtenaren worden vervolgd.

Aanklacht tegen Fireworks verbreed
(19 april 2001)
Het openbaar ministerie gaat de aanklacht tegen de eigenaren Bakker en Pater van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks in Enschede uitbreiden met brand door schuld.

Bij analyse rampen past geen trendy bestuurskunde
(4 april 2001)
In hun reacties op de rampen in Enschede en Volendam laten bestuurskundigen zich al te vaak leiden door 'trendy' ideetjes, meent Willem Trommel.

Burgemeester Mans wist niets van Fireworks
(30 maart 2001)
Burgemeester J. Mans en wethouder E.Koopmans (ruimtelijke ordening en milieu) van Enschede hadden voor de vuurwerkramp van 13 mei 2000 nog nooit van het bedrijf S.E. Fireworks gehoord. Dat bleek gisteren tijdens verhoren door de rechter-commissaris voor de rechtbank van Den Haag.

Nieuw bewijs vuurwerkramp
(26 maart 2001)
De 33- jarige Enschedeër De V. die verdacht wordt van brandstichting bij S.E. Fireworks, heeft op 1 januari 2000 aangekondigd dat het bedrijf zou ontploffen.

Den Haag over Enschede
(24 maart 2001)
Uit Den Haag is de ruiterlijke erkenning gekomen dat de vuurwerkramp die Enschede vorig jaar mei trof mede te wijten is geweest aan een falende rijksoverheid.

De culturele revolutie van Oosting is ver weg
(24 maart 2001)
De rampen in Enschede en Volendam leidden tot de roep om een harder optreden van de overheid jegens overtreders. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek deze week uit een serie over vier gedoogsituaties

'Overheid in gebreke, niet schuldig'
(24 maart 2001)
Het kabinet neemt de volle verantwoordelijkheid voor het falen van de overheid in de aanloop naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei vorig jaar.

Oosting liet deel actie brandweer onvermeld
(23 maart 2001)
De commissie-Oosting heeft een belangrijke actie van de Enschedese brandweer bij de bestrijding van de brand bij S.E.Fireworks op 13 mei vorig jaar in haar rapport over de vuurwerkramp onvermeld gelaten. Door een voortijdige terugtrekking van de eerste brandweerploeg heeft men zeer waarschijnlijk de greep op het verloop van de brand verloren. Daarvoor bevat foto- en filmmateriaal aanwijzingen.

Oosting zag iets over het hoofd in Enschede
(23 maart 2001)
Ondanks de vele rapporten over de vuurwerkramp in Enschede komen er nog steeds nieuwe feiten naar boven. Er zijn enige aanwijzingen dat er minder slachtoffers hadden hoeven vallen als de brandweer beter had geopereerd.

Enklaar wethouder
(21 maart 2001)
De Enschedese VVD-fractievoorzitter A. Enklaar volgt de afgetreden wethouder E. Koopmans op. Zij legde maandag kort voor de gemeenteraadsvergadering over het rapport van de commissie-Oosting haar portefeuille (ruimtelijke ordening en milieu) neer.

B en W van Enschede overleeft raadsdebat
(20 maart 2001)
Het college van B en W van Enschede heeft het raadsdebat over de vuurwerkramp overleefd. Alleen milieuwethouder E. Koopmans trad terug.

Raad en college Enschede aardig voor elkaar
(20 maart 2001)
Echt scherp werd het Enschedese raadsdebat over het rapport-Oosting niet meer, nadat wethouder Koopmans haar aftreden had aangekondigd.

Enschede na de ramp
(20 maart 2001)
De gemeenteraad van Enschede heeft gesproken. Daarmee is op het lokale vlak de vuurwerkramp van mei vorig jaar politiek afgehandeld. Er was berouw en er waren de lessen voor de toekomst.

Gun de bestuurder zijn 'day in court'
(20 maart 2001)
De gemeenteraad van Enschede rondde gisteren het debat af over de vuurwerkramp. Wethouder Koopmans gaf aan dat zij zou aftreden nadat ze in de raad verantwoording had afgelegd. Volgens Ron Niessen verdient het voorbeeld van Koopmans voor de toekomst meer navolging, dan dat van haar collega Buursink, die al voor het debat aftrad.

De smeulende lont in de Enschedese politiek
(16 maart 2001)
Het rapport van de commissie- Oosting is explosief materiaal. Het politieke vuurwerk wordt maandag ontstoken.

Tweede wethouder Enschede vertrekt
(15 maart 2001)
De Enschedese wethouder E. Koopmans (ruimtelijke ordening en milieubeheer) zal het raadsdebat over de vuurwerkramp naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. Het CDA zal maandag een motie van wantrouwen tegen haar indienen, die vrijwel zeker door een meerderheid van de fracties zal worden gesteund.

Belastende verklaring brand in Enschede
(9 maart 2001)
Een 42-jarige gedetineerde uit Enschede heeft bij de politie een belastende verklaring afgelegd over zijn 33-jarige plaatsgenoot De V., die verdacht wordt van brandstichting bij S.E. Fireworks.

Ondernemers zien af van kort geding
(6 maart 2001)
De Vereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp ziet af van een kort geding tegen de gemeente Enschede. Na een gesprek met wethouder E. Koopmans is er kans dat bepaalde bedrijfsgronden in het rampgebied worden vrijgegeven. Daardoor kunnen ondernemers beginnen met de wederopbouw van hun bedrijfspand.

Ambitieuze, fletse bestuurder gegroeid door de ramp
(5 maart 2001)
Jan Mans droomde als jongen al van een carrière als burgemeester. Tot de vuurwerkramp in Enschede stond hij bekend als een flets bestuurder. Als hoofd van de rampenstaf vond hij zijn plek.

Pronk wil strenger regime opslag lpg
(3 maart 2001)
Minister Pronk (Milieu) bereidt vergaande maatregelen voor om de risico's van opslagplaatsen voor explosief of brandbaar materiaal, zoals lpg-tanks, fors te reduceren. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die op 2 februari naar de ministerraad is gestuurd tijdens de behandeling van het zogeheten vuurwerkbesluit.

Enschede wil dat Mans blijft
(3 maart 2001)
Driekwart van de inwoners van Enschede wil dat burgemeester J. Mans aanblijft. Dit blijkt uit een enquête van de Universiteit Twente in opdracht van de Twentsche Courant Tubantia.

'Vuurwerkbesluit is nattevingerwerk'
(3 maart 2001)
Het vuurwerkbesluit van minister Pronk (Milieu) deugt niet.

Oosting had schuldigen moeten aanwijzen
(3 maart 2001)
De commissie-Oosting, die de vuurwerkramp in Enschede onderzocht, was bevoegd een concreet oordeel uit te spreken over de schuldvraag, vindt Nick Huls.

'Raad en Kamer kunnen aan de slag'
(2 maart 2001)
Oud-ombudsman Marten Oosting leidde het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. De eerste bestuurder is al opgestapt. Maar dat is niet genoeg, "er moet een kentering komen".

'Het moet bij de overheid echt anders'
(1 maart 2001)
Rampen zoals die in Enschede en Volendam dienen als 'illustratiemateriaal' voor de manco's van de trage overheid, meent minister De Vries. "Ik wist niet dat het zo ernstig was."

Politiek Enschede likt zijn wonden na hard oordeel
(1 maart 2001)
Na de conclusies van de commissie-Oosting maakt de Enschedese politiek de balans op. De eerste wethouder is al afgetreden.

Slachtoffers missen gemeente bij presentatie rapport
(1 maart 2001)
Ondanks het 1100 pagina's tellende rapport-Oosting bleven de slachtoffers van de vuurwerkramp gisteren met veel vragen zitten. 'Waar is de gemeente?'

Vuurwerkbranche wist van onjuiste indeling
(1 maart 2001)
S.E. Fireworks probeerde via de vuurwerkbranche China ertoe te bewegen het vuurwerk lager te classificeren, zo blijkt uit het rapport-Oosting.

Meeste vuurwerk Enschede te zwaar
(28 februari 2001)
Negentig procent van het vuurwerk dat bij vuurwerkfabriek S.E. Fireworks lag, was zwaarder dan volgens de vergunning was toegestaan. Dit concludeert de commissie-Oosting in haar vandaag gepresenteerde eindrapport.

Vuurwerk zat in 'blinde hoek'
(28 februari 2001)
Citaten uit het eindrapport van de commissie-Oosting.

Oosting weet vooral wat de oorzaak níet was
(28 februari 2001)
Het rapport-Oosting ontzenuwt vooral allerlei geruchten over het ontstaan van de vuurwerkramp, maar komt zelf niet met een verklaring. Het is daarom twijfelachtig of het rapport grote gevolgen zal hebben voor het openbaar bestuur. Gerechtelijke uitspraken in de lopende strafzaken kunnen wel eens belangrijker zijn.

'Fireworks lapte regels aan laars'
(28 februari 2001)
De commissie-Oosting doet aanbevelingen voor zestig verschillende onderwerpen die in het onderzoek aan de orde kwamen.

Rapport verontrust Kamerleden
(28 februari 2001)
De Tweede Kamer heeft vanmorgen haar verontrusting uitgesproken over de conclusie van de commissie-Oosting dat de overheid geen lering had getrokken uit een eerdere vuurwerkramp in Culemborg in 1991. "Die constatering vraagt om maatregelen om het lerend vermogen van de overheid te activeren", aldus het Kamerlid Wagenaar (PvdA).

Enschede volgt 'Oosting' met een half oog op televisie
(28 februari 2001)
Enschede zag er vanmorgen een beetje anders uit dan anders. Toch geloven weinig burgers dat er na de ramp iets zal veranderen in het bestuur van hun stad.

Mythen belemmeren rampaanpak
(28 februari 2001)
Vandaag heeft de Commissie- Oosting haar eindrapport uitgebracht over de vuurwerkramp in Enschede. U. Rosenthal meent dat de mythen die rampen omgeven de harde werkelijkheid geweld aandoen en de samenleving uiteindelijk een slechte dienst bewijzen.

De ramp als mazzel
(28 februari 2001)
Voor televisiemakers zijn de rampen in Volendam en Enschede grote meevallers. Ze zijn met overweldigend succes geprolongeerd, elke avond in de herhaling.

Rapport Oosting belooft zwaar weer
(27 februari 2001)
Morgen komt - na acht maanden spitten en graven - het rapport van de commissie Oosting uit. Overheidsdiensten kunnen rekenen op zwaar weer.

NRC Webpagina's
28 april 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad