NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Referendum

Nieuws

Voorgeschiedenis
en de belangrijkste punten

Achtergrond

Tijdsbalk

Links

Achtergrond

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

`Referendum is niet vrijblijvend'
(9 maart 1999)
Is het correctief referendum een wassen neus? Nee, zeggen een politicoloog en een staatsrechtdeskundige.

Senaat heeft lot kabinet in handen
(8 maart 1999)
Omdat D66 het correctief referendum een crisis waard vindt, hebben twee VVD-senatoren nu het kabinet bij de keel.

D66 dreigt met crisis referendum
(8 maart 1999)
D66 dreigt uit het tweede kabinet-Kok te stappen wanneer een wetsvoorstel tot grondwetswijziging, die invoering van een correctief referendum mogelijk maakt, sneuvelt in de Eerste Kamer.

Eerste Kamer stemt in met referendum
(4 maart 1998)
De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met de invoering van een correctief wetgevingsreferendum, waardoor kiezers wetsvoorstellen na goedkeuring door het parlement alsnog kunnen tegenhouden.

VVD wijst nieuw voorstel referendum af
(25 juni 1997)
De VVD-fractie in de Tweede Kamer is tegen het nieuwe compromis van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) over de invoering van het lokale en provinciale referendum. De compromistekst van Dijkstal gaat VVD'er Te Veldhuis te ver.

VVD blijft tegen lokaal referendum
(11 juni 1997)
De VVD-fractie in de Tweede Kamer houdt haar bezwaren tegen de invoering van het lokale referendum. Dat bleek gisteravond tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel over referenda van het kabinet.

Dijkstal blijft bij standpunt referendum
(23 april 1997)
Minister Dijkstal (VVD, Binnenlandse Zaken) blijft lijnrecht tegenover de Tweede-Kamerfractie van zijn partij staan wat betreft de invoering van het correctief referendum in gemeenten en provincies.

Coalitie oneens over referendum
(19 maart 1997)
Tussen de regeringsfracties is onenigheid ontstaan omdat de VVD het kabinetsvoorstel voor de invoering van het correctief wetgevingsreferendum dreigt te verwerpen. De VVD-fractie wenst niet dat 'besluiten' van een gemeentebestuur onderwerp van een referendum kunnen worden, zoals het kabinet wil.

Drempel referendum hoger
(17 maart 1997)
De Tweede-Kamerfractie van de PvdA vindt dat de drempel voor het houden van lokale referenda moet worden verhoogd.

Geef Dijkstal een standpunt en de minister verdedigt het
(15 februari 1996)
Eigenlijk zijn ze tegen, maar ze stemmen voor. De invoering van een correctief referendum is een prijs die de VVD moest betalen om het 'paarse kabinet' mogelijk te maken. Het Kamerlid Te Veldhuis wilde daar bij het debat in de Tweede Kamer niet omheen draaien. ,,Bij coalitievorming moet je nu eenmaal geven en nemen'', legde hij de Kamer uit.

Volksstemming na 600.000 handtekeningen
(15 februari 1996)
De VVD wilde aanvankelijk dat een referendum pas kan worden gehouden nadat 1,1 miljoen, tien procent van de kiezers, zijn opgehaald. Die drempel vonden PvdA en D66 veel te hoog.

Coalitiepartners botsen in debat over referendum
(14 februari 1996)
De Tweede-Kamerfracties van PvdA en D66 vinden dat coalitiepartner VVD de afspraken in het regeerakkoord ondermijnt in het debat over het referendum.

VVD eist meer handtekeningen voor referendum
(13 februari 1996)
De VVD wil het aantal handtekeningen dat nodig is voor een referendum bijna twee keer zo groot maken als het kabinet wenst.

De uitkleding van een D66-idee
(18 oktober 1995)
Het 'strippen van D66' wordt het op het Binnenhof al genoemd; de steeds moeizamer verlopende discussie over het referendum. Per dag neemt het aantal spijtoptanten over deze belofte in het regeerakkoord toe.

Veel weerstand tegen plannen over referendum
(18 oktober 1995)
De kabinetsplannen voor het referendum en een nieuw kiesstelsel ondervinden grote weerstand in de Tweede Kamer. Dit bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van het ministerie van binnenlandse zaken.

'Referendum is geldig bij opkomst 30 pct'
(11 juli 1995)
Een opkomstpercentage van 30 procent is voldoende om het landelijk referendum in de toekomst geldig te maken. Dat staat in het kabinetsvoorstel over het correctieve wetgevingsreferendum.

NRC Webpagina's
6 juni 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad