NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


KRIJGSMACHT
ALLES GING OP DE SCHOP
HISTORIE
DISCUSSIE
MATERIEEL
STUDEREN IN HET LEGER
MISSIES IN BUITENLAND
VIER RANGEN - ÉÉN EENHEID
TAKEN
RANGEN
VETERANEN
TWEEDEHANDS
BEZUINIGINGEN
OPLEIDINGEN
ORGANISATIES
PERSONEELSSTERKTE
GRAFIEKEN
LINKS

Veteranen

Onder veteranen verstaat het ministerie van Defensie ,,alle gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband''. Daartoe worden ook gerekend de leden van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), het vaarplichtig Koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog en de Gouvernements Marine. Zo'n 160.000 veteranen zijn aangesloten bij 37 veteranenorganisaties die in de Stichting Veteranen Platform verenigd zijn.

Landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk kennen van oudsher een 'veteranencultuur'. Oud-militairen worden in ere gehouden, ze kunnen rekenen op nazorg en genieten beperkte privileges. In Nederland werden veteranen tot halverwege de jaren tachtig verguisd of veronachtzaamd. Onder druk van oud-militairen kwam daarin ruim tien jaar geleden verandering met de benoeming van een vertrouwensman voor militairen die na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-IndiŽ hebben gediend. Defensie voert sinds eind jaren tachtig een veteranenbeleid.

Voor veteranen zijn reüniefaciliteiten geschapen zodat ze elkaar in vriendschappelijke sfeer kunnen ontmoeten in de kazernes. Ze hebben recht op een veteranenpas die bepaalde voordelen biedt, zoals korting op goederen en diensten. Ook is er een 'Draaginsigne gewonden' ingesteld dat inmiddels aan enkele duizenden veteranen is uitgereikt.

NRC Webpagina's
14 JANUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999