NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 



Overzicht eerdere
afleveringen


KRIJGSMACHT
ALLES GING OP DE SCHOP
HISTORIE
DISCUSSIE
MATERIEEL
STUDEREN IN HET LEGER
MISSIES IN BUITENLAND
VIER RANGEN - ÉÉN EENHEID
TAKEN
RANGEN
VETERANEN
TWEEDEHANDS
BEZUINIGINGEN
OPLEIDINGEN
ORGANISATIES
PERSONEELSSTERKTE
GRAFIEKEN
LINKS

Bezuinigingen

In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok staat dat tot 2002 per jaar 375 miljoen gulden op Defensie moet worden bezuinigd. Dat kan volgens de veel verguisde 'kaasschaafmethode', waarbij de strijdmachtonderdelen ieder evenveel moeten inleveren: hier een paar fregatten, daar een squadron F-16's en de Landmacht — die naar verwachting bij deze bezuinigingsronde zal worden gespaard — zal misschien wat langer op nieuwe artillerie moeten wachten. Maar het kabinet kan ook duidelijke keuzes maken. Een paar voorbeelden van projecten en afdelingen waarin kan worden gesnoeid.

Marine Luchtvaartdienst
De MLD staat al lang op de nominatie om te worden ingekrompen of zelfs te worden opgeheven. Niet alleen is de oorspronkelijke taak van de dertien maritieme patrouillevliegtuigen van het type Orion, de opsporing van Sovjet-onderzeeboten, door de val van de Muur volgens sommige waarnemers overbodig geworden. Maar ook aast de gemeente Leiden ten behoeve van woningbouw op de grond van het Marine Vliegkamp Valkenburg, waarop de toestellen zijn gestationeerd.

Boordhelikopter
De kosten voor de nieuwe boordhelikopter NH-90, waarvan er twintig zijn besteld, rijzen de pan uit. Bovendien heeft de ontwikkeling jaren vertraging opgelopen. Hoewel Nederland al honderden miljoenen guldens heeft gestopt in het NH-90-project, bestudeert Defensie intussen al een goedkoper alternatief: de Amerikaanse SH-60R Seahawk.

Onderzeedienst
Over de Onderzeedienst wordt hetzelfde beweerd als over de MLD: deze afdeling met vier moderne onderzeeërs zou overbodig zijn geworden door het desintegreren van de Sovjet-Unie. Niet waar, zegt de Marine, er zijn allerlei andere mogelijk kwaadwillende landen met fluisterstille onderzeeboten.

Bovendien zou de dienst zich uitermate nuttig maken bij het handhaven van embargo's, het afluisteren van de vijand en het aan wal zetten van commando's. Toch houden geruchten over opheffen aan.

F-16's
De Koninklijke Luchtmacht wil de huidige inventaris F-16's vanaf 2010 vervangen door 150 Amerikaanse Joint Strike Fighters, JSF. Het gaat om een investering van 12 miljard gulden, die ten dele zou moeten worden terugverdiend door participatie van Nederlandse industrie. Mogelijk wordt het aantal verkleind.

Tanks
Tanks zijn niet meer van deze tijd, is een veel gehoorde stelling. Ze zijn de wapenwedloop tegen de dodelijke en goedkope antitankraket aan het verliezen. Het handhaven van 330 Leopard 2 tanks — die op dit moment worden gemoderniseerd — zou dan ook volgens sommige waarnemers een nutteloze exercitie zijn.

Personeel
De Nederlandse krijgsmacht is nog 'topzwaar': ten opzichte van andere Westerse strijdkrachten zijn er veel hoge officieren. Aangezien zij vooral werkzaam zijn bij Haagse staven, is al regelmatig geopperd sommige van deze afdelingen in elkaar te laten opgaan. Behalve dat dit arbeidskrachten uitspaart, zou dit ook tot een betere efficiëntie leiden.

NRC Webpagina's
14 JANUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999