NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


KRIJGSMACHT
ALLES GING OP DE SCHOP
HISTORIE
DISCUSSIE
MATERIEEL
STUDEREN IN HET LEGER
MISSIES IN BUITENLAND
VIER RANGEN - ÉÉN EENHEID
TAKEN
RANGEN
VETERANEN
TWEEDEHANDS
BEZUINIGINGEN
OPLEIDINGEN
ORGANISATIES
PERSONEELSSTERKTE
GRAFIEKEN
LINKS

Opleidingen

Defensie biedt verschillende militaire opleidingen aan, zowel bij de Marine, de Luchtmacht als de Landmacht. Hieronder een selectie.

Marine

Opleiding tot officier
Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder leidt officieren op. Na een voltooide VWO-opleiding kan de adelborstenopleiding worden gevolgd. Duurt vijf jaar. Jongeren met een HBO- of WO-diploma wordt de twee tot drie jaar durende aspirant-officieropleiding aangeboden. Officieren hebben leidinggevende functies.

Opleiding tot onderofficier
De School voor Onderofficieren in Den Helder is verantwoordelijk voor het opleiden van onderofficieren. Studenten zitten intern en krijgen salaris. Behalve op maritiem-militaire vorming ligt de nadruk vooral op de kaderopleiding, waarbij aspirant-onderofficieren worden onderwezen in kennis en vaardigheid om op uitvoerend niveau leidinggevende functies te kunnen vervullen.

Opleiding tot matroos
In de kazerne Willemsoord in Den Helder worden matrozen opgeleid. De opleiding is vrijwel identiek aan die van de opleiding tot onderofficier. Alleen krijgen aanstaande matrozen geen kaderopleiding.

Opleiding tot marinier
In de Van Ghentkazerne in Rotterdam worden mariniers opgeleid. De opleiding duurt 21 weken en is gericht op het verkrijgen van dienstgroep gebonden militaire kennis en vaardigheid. Verder gaan de soldaten verschillende malen op bivak en krijgen ze op Texel gedurende een week amfibische training.

Luchtmacht

Opleiding tot piloot
De Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht verzorgt een voorbereidende vliegopleiding ten behoeve van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine. Tevens kunnen in Woensdrecht de Simulator Instructeurs Opleiding (SIO) en de Vlieger Instructeurs Opleiding (VIO) worden gevolgd.

Landmacht

Opleiding tot officier
De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda leidt officieren op voor de Nederlandse krijgsmacht. Op de KMA worden alle basis-officiersopleidingen van de Koninklijke Land- en Luchtmacht gegeven. Behalve een militaire training krijgen studenten militaire bedrijfskunde, economie, gedragswetenschappen en militaire operationele en logistieke wetenschappen. Daarnaast kunnen officieren die functies willen gaan bekleden vanaf de rang van kapitein een vervolgopleiding in Breda doen.

Opleiding tot onderofficier
De Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert leidt onderofficieren op. Naast de militaire vorming ligt de nadruk vooral op de kaderopleiding. Aspirant-onderofficieren worden voorbereid op leidinggevende functies op uitvoerend niveau.

Meer informatie:

Koninklijke Marine
0800 04 22

Koninklijke Luchtmacht
0800 00 16

Koninklijke Landmacht
0800 01 24

Deze nummers zijn gratis .

NRC Webpagina's
14 JANUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999