NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


KRIJGSMACHT
ALLES GING OP DE SCHOP
HISTORIE
DISCUSSIE
MATERIEEL
STUDEREN IN HET LEGER
MISSIES IN BUITENLAND
VIER RANGEN - ÉÉN EENHEID
TAKEN
RANGEN
VETERANEN
TWEEDEHANDS
BEZUINIGINGEN
OPLEIDINGEN
ORGANISATIES
PERSONEELSSTERKTE
GRAFIEKEN
LINKS

Organisaties

Defensie voorlichtings- centrum (DVC)
Is een afdeling van het ministerie die zich met publieksvoorlichting bezighoudt. Biedt folders, brochures, tijdschriften, films, video- en diapresentaties. Functioneert ook als informatiecentrum voor veteranen.

Wekelijks verschijnt de Defensiekrant (over de hele krijgsmacht). Daarnaast verschijnen maandelijks: Legerkoerier (over Koninklijke Landmacht), Alle Hens (over Koninklijke Marine) en Vliegende Hollander (over Koninklijke Luchtmacht).

Abonnementen kunnen worden aangevraagd bij Van Wageningh Uitgevers, postbus 3025, 6803 AE Arnhem, (026) 323 11 23.

De abonnementsprijs van de drie maandbladen bedraagt 36,50 gulden per jaar, voor de Defensiekrant 27,50 gulden per jaar.

Kalvermarkt 38, postbus 20701, 2500 ES Den Haag, (070) 318 88 02.

www.mindef.nl

Directie Roerende Zaken van de Dienst der Domeinen
Houdt zich bezig met verkoop van alle overtollige roerende goederen van de overheid waaronder defensiematerieel. Organiseert regelmatig openbare inschrijvingen die in kranten worden aangekondigd.

Postbus 9043, 7300 GD, (055) 357 49 00.

Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNOVL)
Heeft tot doel het Nederlandse volk te overtuigen van de noodzaak een deugdelijke krijgsmacht te behouden. Heeft een bijzondere leerstoel Krijgsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Geeft het ARMEX Defensiemagazine uit.

Frans Lisztlaan 4, 2253 HL

Voorschoten, (071) 561 59 48.

Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK)
Bevordert de krijgswetenschap. Financiert een bijzondere leerstoel 'Militair recht' aan de Universiteit van Amsterdam. Brasserskade 227-A, 2289 PA Rijswijk, (015) 215 27 00.

Stichting Maatschappij en Krijgsmacht
Onderzoekt problemen die zich voordoen in relatie tussen samenleving en krijgsmacht en probeert bijdragen tot mogelijke oplossingen te leveren. Geeft blad Maatschappij Krijgsmacht uit. Carel van Bylandtlaan 3, 2596 HP Den Haag, (070) 346 12 59.

Prins Bernhard Stichting
Behartigt de zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van militairen.

Minervalaan 26, postbus 78500, 1080 KA Amsterdam, (020) 671 20 32.

Anti Militaristies Onderzoeks Kollektief (AMOK)
Verzamelt en verspreidt kritische informatie over het militaire apparaat. Geeft het blad VEEDEE/AMOK uit. P/a AMOK-Utrecht,

Obrechtstraat 43, 3572 EC Utrecht, (030) 271 43 76.

Defensie Vrouwen Netwerk (DVN)
Informeert, motiveert en inspireert vrouwen binnen de krijgsmacht. Geeft blad Infonet uit. Postbus 90820, 2509 LV Den Haag, (070) 316 94 53.

Stichting Veteranen Platform (VP)
Bevordert samenwerking tussen Nederlandse veteranenorganisaties en doet aan algemene belangenbehartiging. Geeft VP-Nieuwsbrief uit.

Postbus 125, 3940 AC Doorn, (03430) 149 41.

NRC Webpagina's
14 JANUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999