NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 DOPING
 ONGELIJKE STRIJD
 DDR
 LABORATORIUM
 CREATINE
 BODYBUILDING
 AFFAIRES
 VERBODEN
 BLOEDCONTROLE
 CONTROLE
 OUD-SPORTERS
 NECEDO
 ILLEGALE HANDEL
 STRAFFEN
 CONFERENTIE
 GRAFIEKEN
 LINKS

NeCeDo

Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) is in Nederland het instituut voor coördinatie, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting op het gebied van dopingvraagstukken. Het centrum adviseert de overheid, sport- en medische sportorganisaties, geeft voorlichting aan (top)sporters, sporters in sportscholen en anderen over dopingcontroles, dopinglijsten, de bijwerking van middelen, enz. Ook vertegenwoordigt het centrum Nederland in internationale overlegorganen over het dopingbeleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken hierover in Nederland. NeCeDo, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam, (010) 4 33 14 84, fax (010) 2 13 27 52, e-mail: necedo@xs4all.nl

Publicaties
Bij het NeCeDo zijn de volgende publicaties over doping te bestellen: ( 010 433 14 84):

Waaierboekje '97
Informatie over doping, dopingcontroles en toegestane middelen (1997), 7,50 gulden.

IOC dopinglijst
De Nederlandse vertaling met een bijlage over verboden stoffen (1998), 5 gulden.

'Dopingcontrole Stap voor Stap'
Groot formaat poster met uitleg bij alle stappen van de dopingcontrole (1997), 17,50 gulden.

Doping geregeld?
Actuele thema's en knelpunten in de huidige dopingregelgeving (1997), 25 gulden.

Doping voor de vorm, een gezondheidsprobleem
Verslag van de studiedag over dopinggebruik bij krachtsporters en bodybuilders (1995), 20 gulden.

Huisarts en Doping
Een onderzoek naar de aard en omvang van consulten over doping bij huisartsen en hun kennis over verboden middelen (1998), 20 gulden.

Onderzoek naar het gebruik van prestatiebevorderende middelen bij bodybuilders in Nederland
Conclusies en resultaten (1996), in kopie verkrijgbaar tegen vergoeding van de kosten.

Doping en voorlichting
Gezondheidsvoorlichtingsplan over doping en medicijngebruik in de sport (1993), 12,50 gulden.

Met of zonder
Onderzoek naar de positie van de arts bij het gebruik van dopinggeduide middelen (1993), 12,50 gulden.

Specifieke informatie voor sporters in sportscholen en fitnesscentra (exclusief verzendkosten):

Lijf, Sport en Middelen
Gratis folder met een overzicht van middelen en bijwerkingen (1997).

Drug Info
Feiten over doping op een rij (1997), 8,50 gulden.

NRC Webpagina's
17 SEPTEMBER 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1998