NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


BIJLMERRAMP
RECONSTRUCTIE
VRAGEN
ENQUÊTECOMMISSIE
BEVOEGDHEDEN
VOORZITTER
EERDERE ENQUÊTES
ONDERZOEK
VRACHT
OPVANG
SPEURNEUZEN
OOGGETUIGE
ONDERZOEKEN
LINKS

Enquêtecommissie

De enquetecommissie bestaat uit parlementariers met een beperkte staat van dienst. Geen lid zit langer dan vijf jaar in de Kamer. Behalve uit voorzitter Meijer, bestaat de commissie uit:

Rob Oudkerk Rob Oudkerk (43)
Vice-voorzitter van de enquêtecommissie. De Amsterdammer en huisarts Oudkerk geldt als een van de talenten van de lichting '94. Hij kwam in de Tweede Kamer op voorspraak van Felix Rottenberg, de toenmalige voorzitter van de PvdA die volksvertegenwoordigers met een 'smoel' in de Kamerbankjes wilde. Oudkerk is met een combinatie van Amsterdamse branie en kennis van zaken op het terrein van de volksgezondheid uitgegroeid tot een van de gezichten van de PvdA-fractie. In de vorige zittingsperiode behoorde hij met zijn collega's Adri Duijvesteijn en Rick Van der Ploeg, de huidige staatssecretaris voor Media en Cultuur, tot de kwelgeesten van toenmalig fractieleider Jacques Wallage: het drietal wilde een activistischer houding van de PvdA-fractie tegenover het geestverwante kabinet. Zijn naam circuleerde toen ook enige tijd voor de functie van fractieleider. En later nog eens voor die van partijvoorzitter in de vacature-Adelmund. Zo goed als sommigen hem eerder ook zagen als een ideale eerste man voor de PvdA in Amsterdam. Menige kiezer kent hem vooral als de televisie-dokter, die in programma's van de NCRV medische klachten behandelde.

Theo van den Doel Theo van den Doel (46)
De VVD'er is, net als Oudkerk, van de lichting '94, maar minder spraakmakend. Van den Doel, een voormalige kolonel bij de Koninklijke landmacht,is defensiewoordvoerder van de liberale fractie. Als medewerker van het Instituut Clingendael werkte hij onder zijn huidige collega Joris Voorhoeve, die voor zijn ministerschap op Defensie directeur was van dit instituut voor buitenlandse betrekkingen.

Hij begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD in Ermelo.

Marijke Augusteijn-Esser Marijke Augusteijn-Esser (54)
Het lidmaatschap van de Tweede Kamer was voor de D66'ster vorig jaar een kwestie van hink-stap-sprong. Als zittende Kamerlid, ook van de lichting '94, belandde ze na de verkiezingen van mei in de wachtkamer. Als nummer 16 op de kandidatenlijst kwam ze pas in de Kamer toen een aantal fractieleden doorschoof naar het kabinet. Augusteijn, een voormalige directiesecretaresse en eigenares van verschillende uitzendbureaus, is een enigszins onopvallende vertegenwoordiger van de D66-fractie.

Als enige van de commissieleden heeft ze ervaring met parlementaire onderzoeken. In de vorige periode maakte ze deel uit van de commissie die onderzoek deed naar klimaatverandering.

In haar partij behoort ze tot de oude garde: ze was in 1967 secretaris-penningmeester van de afdeling Emmen, kwam in 1978 als enige vertegenwoordiger van D66 in de gemeenteraad. Een wethouderschap liep ze later mis toen D66 in 1990 slechte raadsverkiezingen maakte.

Tara Oedayray Singh Varma Tara Oedayray Singh Varma (50)
Tweede-Kamerlid van GroenLinks met een grote achterban in Amsterdam, vooral in de Surinaamse gemeenschap. Kwam in 1994 als de eerste zwarte vrouw in het parlement. Kreeg vorig jaar van haar partij een lage plaats (nummer 9) op de kandidatenlijst, maar van de kiezer veel voorkeurstemmen (ruim 13.000).

Hecht sterk aan buitenparlementaire activiteiten, maar blonk volgens haar eigen partij niet uit in haar parlementaire werk.

Kwam in de vorige Kamerperiode in opspraak door een vroegere functie, die van penningmeester van het Grenada-comite, een solidariteitsclub voor het gelijknamige Caraibische eiland. Na publicaties over financiele malversaties die dateerden uit de jaren tachtig, hield ze de steun van haar partij.

Na een onderzoek van een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris De Graaf-Nauta werd de zaak als afgedaan beschouwd.

NRCWebpagina's
21 JANUARI 1999

Zie ook:
Artikelen over de
parlementaire enquête

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999