NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


BIJLMERRAMP
RECONSTRUCTIE
VRAGEN
ENQUÊTECOMMISSIE
BEVOEGDHEDEN
VOORZITTER
EERDERE ENQUÊTES
ONDERZOEK
VRACHT
OPVANG
SPEURNEUZEN
OOGGETUIGE
ONDERZOEKEN
LINKS

Eerdere enquêtes

Een overzicht van de veertien parlementaire enquêtes die eerder zijn gehouden:

1851-1853
Accijns op zout.

1855-1857
Concessie voor landaanwinning en verdieping van het vaarwater Zwolsche Diep.

1858-1861
Toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart.

1861-1863
Zeemacht van Nederland.

1873-1876
Nederlandse Koopvaardijvloot.

1876-1878
Besmettelijke longziekte onder rundvee.

1880-1884
Exploitatie spoorwegen in Nederland.

1886-1887
Werking van de Wet inzake fabrieksarbeid en de toestand van fabrieken en werkplaatsen. Deze enquete ging in het bijzonder over de kinderarbeid.

1947-1956
Regeringsbeleid drie kabinetten in de periode vanaf de Duitse inval van 10 mei 1940 tot 20 november 1945 en het beleid dat daaraan voorafging.

1982-1983
Beleid van opeenvolgende kabinetten ten aanzien van het Rijn-Schelde-Verolmeconcern en de besteding van overheidsgelden (kortweg RSV-enquete). Voorzitter: C. van Dijk (CDA).

1986-1987
Beleid van achtereenvolgende kabinetten ten aanzien van bouwsubsidies volkshuisvesting, in het bijzonder de premiehuursector. Voorzitter: K. de Vries (PvdA).

1987-1988
Problemen rond de vervaardiging van een fraudebestendig paspoort. Voorzitter: L. Hermans (VVD).

1992-1993
Functioneren organen belast met de uitvoering van de sociale zekerheid, waaronder de WAO en de WW. Voorzitter: F. Buurmeijer (PvdA).

1994-1995
Opsporingsmethoden justitie en politie bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Gewoonlijk de IRT-enquete genoemd. Voorzitter M. van Traa (PvdA).

NRCWebpagina's
21 JANUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999