NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Vakbladen

Informatie Professional
Tijdschrift voor iedereen die betrokken is bij het bibliotheek- en informatiewezen. Met product- en boekbesprekingen, signalering van (technologische) ontwikkelingen en trends. Verschijnt 11 maal per jaar. Jaarabonnement: 120 gulden (exclusief BTW), losse nummers 15 gulden. Informatie: Uitgeverij Cramwinkel, Herengracht 416, 1017 BL, Amsterdam, (020) 4 27 65 13

Bibliotheek Blad
Vakblad voor bibliotheekpersoneel, maar ook voor hen die werk zoeken in de branche. Met veel personeelsadvertenties, interviews en meldingen van conferenties en lezingen. Verschijnt tweewekelijks en kost 177 gulden (exclusief BTW) voor een jaar. Losse nummers kosten 19,58 gulden. Inlichtingen: Postbus 43300, 2504 AH, Den Haag, of bij de uitgeverij van NBLC, (070) 3 09 03 82.

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998