NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Geschiedenis

Een greep uit de geschiedenis van de KB:

17 augustus 1798
Burger-representant A.J. Verbeek doet het voorstel om van de geabandonneerde bibliotheek van de Vorst van Nassau een nationale bibliotheek te maken.

1800
Eerste, gedrukte catalogus (5.482 nummers).

1806-1811
Onder koning Lodewijk Napoleon de eerste grote aankopen: de collectie-Romswinckel (ca. 23.000 banden en ca. 9.500 kaarten) en de collectie-Visser, waarmee de basis wordt gelegd voor de verzameling incunabelen (met losse letters gedrukte boeken van voor 1501).

1819
Koning Willem I laat de bibliotheek overbrengen naar het Lange Voorhout.

1830
Aankoop van het Egmondse Evangeliarium, handschrift uit de tiende eeuw.

1848
Legaat van W.J.H. van Westreenen van Tiellandt, waarin veel handschriften en oude drukken.

1866
Verwerving van dertig alba amicorum als grondslag voor de grote verzameling nu.

1891
De bibliothecaris woont niet langer in de bibliotheek zelf.

1908
Opening nieuwe lees- zaal aan het Lange Voorhout.

1922
Dr. P.C. Molhuysen begint met de Centrale Catalogus (CC) van boeken, waaraan tientallen bibliotheken gaan meewerken. Deze CC telde rond 1937 één miljoen titels. (De elektronische NCC biedt nu circa twaalf miljoen boektitels en bijna 500.000 titels van periodieken.)

1943
Dr. L. Brummel begint met de Centrale Catalogus van Periodieken. Vooral tussen 1937 en 1960 zijn talrijke collecties verworven, zoals de Dante-collectie, de Jeanne d'Arc-collectie, de schaakbibliotheek van dr. M. Niemeyer (meer dan 6.000 nummers), de handschriften van Willem Pijper, enz.

1974
Instelling vrijwillig depot, waarin vrijwel alle in Nederland uitgegeven publicaties worden verzameld.

1982
Opening nieuw gebouw. Koninklijk Besluit "houdende de regeling inzake de Koninklijke Bibliotheek als Nationale Bibliotheek'.

1983
Oprichting van het samenwerkingsverband Nederlands Bibliografisch Centrum, de volledige Nederlandse bibliografie (de vroegere "Brinkman').

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998