NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Organisaties

Stichting FOBID
Federatie Organisaties Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen. Streeft uitwisseling na van ervaring en kennis tussen diverse bibliotheken. Houdt zich verder bezig met opleidingen voor personeel. Postbus 43300, 2504 AH Den Haag, (070) 3 09 05 00.

Stichting en Vereniging NBLC
Centrum voor openbare bibliotheken. Biedt vele diensten aan, zoals wisselcollecties voor migranten en boeken voor moeilijklezenden. De bibliotheek van de vereniging heeft vakliteratuur over bibliotheken. Postbus 43300, 2504 AH Den Haag, (070) 3 09 05 00.

Samenwerkingsverband NBC
Nederlands Bibliografisch Centrum. Bevordert samenwerking tussen bibliotheken, uitgevers en boekverkopers. Heeft uitgebreid archief over de Nederlandse bibliografie. KB, postbus 90407, 2509 LK, Den Haag, (070) 3 14 09 11.

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998