NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 



Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Collecties

Groei collectie

1. Jarenlang zijn de collecties en de uitleningen van bibliotheken sterker gegroeid dan de omvang van de bevolking. Tot in de jaren zeventig kwam dat door de toegenomen vrijetijd en de groei van het aantal bibliotheken. In 1975 kwam er een Bibliotheekwet die (hoge) streefcijfers voor de collecties vaststelde. Het boekenbezit en het aantal uitleningen groeiden daardoor navenant tot in 1982. De streefcijfers waren toen bereikt en tegelijk moesten de bibliotheken fors bezuinigen, waardoor hun imago verbleekte en de groei van het aantal uitleningen stagneerde.

Fictie wordt vaakst uitgeleend

2. Tegelijkertijd is er een omslag in de omgang met bibliotheken: zeker jongeren lezen minder romans en hebben meer behoefte aan informatie. Non-fictie wordt vaker in de bibliotheek zelf geraadpleegd, en niet geleend. De stagnatie van het aantal uitleningen is daardoor misleidend, omdat het gebruik van de bibliotheek van karakter verandert.

Contributie bibliotheken

3. Na de jaren tachtig zijn bibliotheken duurder geworden. De meeste bibliotheken vroegen in 1995 een contributie van minimaal 30 gulden, tegen maximaal 15 gulden in 1980.

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998