NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 BIBLIOTHEKEN
 GESCHIEDENIS KB
 JUBILEUM KB
 HISTORIE
 ORGANISATIES
 VAKBLADEN
 NIEUW
 OUD
 COLLECTIES
 BLINDEN
 VARENDEN
 IMMIGRANTEN
 OPLEIDINGEN
 ZOEKSYSTEMEN
 PRIVÉCOLLECTIES
 LINKS

Websites

Enkele interessante Internet-adressen van bibliotheken:

Nederland
Een goede wegwijzer naar bibliotheek- en documentatiediensten, bibliotheken en verwante organisaties in Nederland is te vinden op [www.konbib.nl/kb/sbo/bdi-nl.html#nederland].

Voor een beredeneerde lijst van bibliotheken die deelnemen aan AdamNet, een Amsterdams Netwerk, zie [www.adamnet.nl/lijst.html].

Voor bibliotheken in de buurt: Biblioweb [www.nblc.nl/biblioweb/buurt/index.html] geeft een alfabetisch overzicht van alle Nederlandse bibliotheken.

The British Library
Nog niet zo lang geleden verhuisd, maar het Internetadres is hetzelfde gebleven: [portico.bl.uk/]. Het gaat hier om een van de rijkste bibliotheken in Europa. De British Library of Political & Economic Science is 's wereld grootse wetenschapsbibliotheek.

Voor een overzicht van tientallen Britse bibliotheken on line, zie [www.niss.ac.uk/reference/opacsalpha.html].

Bibliothèque Nationale de France
Ook de Franse nationale bibliotheek is buitengewoon goed gevuld. De beginpagina [www.bnf.fr/] is relatief bescheiden, maar het gaat bij on line-bibliotheken natuurlijk om de catalogi en de extra diensten. Een overzicht van de catalogi wordt gegeven op [www.bnf.fr/web-bnf/catalog/index.htm].

Duitse bibliotheken
Een index van alle Duitse bibliotheken die on line beschikbaar zijn, is te vinden op [www.laum.uni-hannover.de/iln/bibliotheken/kataloge.html]. Ook de belangrijkste verzamelgebieden en specialisaties worden aangegeven.

Europese bibliotheken
Een overzicht van grote nationale Europese on line-bibliotheken is te vinden op [portico.bl.uk/gabriel/en/services.html].
Deze site geeft ook een overzicht van de nationale bibliografieën en van enkele belangrijke catalogi van periodieken.

Library of Congress
The Library of Congress is de grootste bibliotheek ter wereld. De speech van Churchill, waarin hij spreekt over Blood, sweat and tears, valt te downloaden bij de geluidsafdeling van de LOC. De geluidsfragmenten zijn ook op steekwoorden te doorzoeken. De homepage: [www.loc.gov/]. Rechtstreeks zoeken in de Library of Congress: [lcweb.loc.gov/]

NRC Webpagina's
3 september 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1998