NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Bijlmer-enquête

Actueel

Rapport enquete-commissie

Lading

Ondervraging politici

Gezondheid bewoners en bergers

Getuigen

Relatie Israel

El Al

Betekenis parlementaire enquête

Artikelen op datum

Profiel over de Bijlmerramp
(21 jan. 1999)

Parlementaire Enquête Bijlmerramp
Eindrapport inhoudsopgave


V.l.n.r. Een niet-commissie lid, M. van den Doel (VVD), R.H. Oudkerk (ondervoorzitter, PvdA), Th.A.M. Meijer (voorzitter, CDA), T. Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), M.J. Augusteijn-Esser (D66).
Foto Roel Rozenburg

Proloog
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Hoofdstuk 2 - De Toedracht
Hoofdstuk 3 - Rampenbestrijding
Hoofdstuk 4 - Lading
Hoofdstuk 5 - Gezondheid
Hoofdstuk 6 - Wettelijk kader
Hoofdstuk 7 - Rol overheid e.a.
Hoofdstuk 8 - Eindconclusies
Aanhangsel
Commissie/Staf
Afkortingen


Voor bijlagen, afbeeldingen en verhoren, zie www.sdu.nl/bijlmerramp of www.parlement.nl/bijlmerramp.

NRC Webpagina's
22 APRIL 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad