Terug naar inhoudsopgave rapport
Terug naar Dossier Bijlmerenquête, NRC Handelsblad


Samenstelling Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer en haar staf

Leden Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer

 • de heer Th.A.M. Meijer (voorzitter, CDA)
 • de heer R.H. Oudkerk (ondervoorzitter, PvdA)
 • de heer M. van den Doel (VVD)
 • mevrouw M.J. Augusteijn-Esser (D66)
 • mevrouw T. Oedayraj Singh Varma (GroenLinks)

  Leiding staf en coördinatie onderzoek

 • De heer C.J.M. Roovers, griffier van de enquêtecommissie (plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer). Ter ondersteuning van diens werkzaamheden is hij vanaf 1 februari 1999 bijgestaan door de heer D.S. Nava, assistent-griffier van de Tweede Kamer.
 • De heer J.M. Norder, onderzoekscoördinator, B&A-groep

  Onderzoekers

 • Mevrouw T. Abbas, B&A-groep (bestuurskundige, gespecialiseerd in luchtvaartbeleid, met name veiligheidsaspecten)
 • De heer P.J. van der Geest, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (vliegtuigbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in veiligheidsstudies en ongevallenonderzoek)
 • De heer H. Geveke, B&A-groep (bestuurskundige, specialist openbare orde en veiligheid, in het bijzonder rampenbestrijding)
 • De heer G.P.W. Kortenbach, Algemene Rekenkamer (bestuursjurist, specialist in bestuurswetenschappelijk onderzoek naar overheidsfunctioneren)
 • De heer S. Oostlander, Tweede Kamer (politicoloog)
 • Mevrouw H. van Traa-Engelman, Nationaal lnstituut voor Lucht- en Ruimterecht (jurist, gespecialiseerd in lucht- en ruimterecht)
 • De heer J. Voerman, Algemene Rekenkamer (bestuurskundige, gespecialiseerd in evaluatie van besluitvormingsprocessen)

  Secretariaat

 • Mevrouw M.L. Kriek
 • Mevrouw C.N. Rademaker
 • Mevrouw L.A.M. Bakker (van 1 februari tot en met 12 maart 1999)

  Documentatie

 • Mevrouw M.G.M. van Oostwaard, Tweede Kamer
 • De heer P. Sanchez Hernandez, Tweede Kamer

  Bodes

 • De heer G.A.M. van Leeuwen, Tweede Kamer (gedurende enkele weken)
 • Mevrouw C. Nooyen (vanaf 18 december 1998)
 • Mevrouw M.J. Prins, Tweede Kamer (tot 18 december 1998 en gedurende de openbare verhoren) 

 • NRC Webpagina's © NRC Handelsblad