Terug naar inhoudsopgave rapport
Terug naar Dossier Bijlmerenquête, NRC Handelsblad


HOOFDSTUK 5: GEZONDHEID

5.1 Leeswijzer
 
DEEL I: FEITEN
5.2 Bijzondere ziekten die een mogelijke relatie hebben met de Bijlmerramp
5.2.1 Wat is een posttraumatische stress-stoornis?
5.2.2 Wat is een auto-immuunziekte?
5.2.3 Wat is het chronische vermoeidheidssyndroom?
5.2.4 Wat is mycoplasma?
5.3 Chronologie van gebeurtenissen
5.3.1 Opvang (oktober 1992)
5.3.2 Nazorg (1992-1993)
5.3.3 Inventarisatie GG&GD (1994)
5.3.4 Kamervragen (1993-1997)
5.3.5 Inventarisatie gezondheidsklachten AMC (1997-1999)
5.3.6 Signalen over auto-immuunziekten (najaar 1998-1999)
5.3.7 Behandeladvies KLM arbo services (1999)
 
DEEL II: ANALYSE
5.4 Ziektebronnen
5.4.1 Gezondheidsschade door de brand
5.4.2 Gezondheidsschade door verarmd uranium
5.5 Gezondheidsklachten
5.5.1 Inventariserend onderzoek van het AMC
5.5.2 Posttraumatische stress-stoornis
5.5.3 Auto-immuunziekten
5.5.4 Chronisch vermoeidheidssyndroom
5.5.5 Mycoplasma
5.6 Overheidsoptreden
5.6.1 Amsterdam en Stadsdeel Zuidoost
5.6.2 Rijk
5.7 Rol ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5.7.1 Start inventariserend onderzoek
5.7.2 Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de ramp
5.7.3 (Re)actie op signalen voor auto-immuunziekten
5.8 Rol van de Tweede Kamer
 
DEEL III: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
5.9 Conclusies gezondheidsschade
5.10 Conclusies gezondheidsklachten
5.11 Conclusies overheidsoptreden Amsterdam
5.12 Conclusies overheidsoptreden Rijk
5.13 Conclusies rol ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5.14 Conclusies rol Tweede Kamer


NRC Webpagina's © NRC Handelsblad