Terug naar inhoudsopgave rapport
Terug naar Dossier Bijlmerenquête, NRC Handelsblad


LIJST VAN AFKORTINGEN

ACC (Amsterdam Area Control Center)
ABJZ (Algemeen Bestuurlijke Juridische Zaken)
AMC (Academisch Medisch Centrum)
AMS (Amsterdam)
AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur)
ATC (Air Traffic Control)
ATS (Air Traffic Services)
AZ (Algemene Zaken)
AVD (Algemene Verkeersdienst)
AVM systeem (trillingsbewakingssysteem)
BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst)
BVO (Bureau Vooronderzoek)
BVOI (Bureau Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten)
BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
BuZa (Buitenlandse Zaken)
CPA (Centrale Post Ambulancevervoer)
CVR (Cockpit Voice Recorder)
COT (Crisisonderzoekteam)
CRI (Centrale Recherche Informatie)
DAA (Dutch Dakota Association)
DBR (Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting)
DBBW (De Brauw Blackstone Westbroek, advocatenkantoor van EL AL in Nederland)
dgRLD (directeur generaal van de Rijksluchtvaartdienst)
DGM (Dangerous Goods Management)
LI (Luchtvaartinspectie)
DMMP (dimethyl methylphosphonate)
ECD (Economische Controledienst)
ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland)
EZ (Economische Zaken)
FAA (Federal Aviation Authorities) of: Federal Aviation Administration America
FDR (Flight Data Recorder)
GBA (Gemeentelijke basisadministratie)
GDH (Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting)
GMT (Greenwich Meridian Time)
GPS (Global Positioning System)
GEB (Gemeente Energiebedrijf Amsterdam)
GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst)
GVB (Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam)
ICAO (International Civil Aviation Organisation)
IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
IASA (International Assessment)
KLPD (Korps Landelijke Politiediensten)
JAA (Joint Aviation Authorities)
JARs (Joint Aviation Requirements)
LCC (Landelijk Coördinatiecentrum)
LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
LVB (Luchtverkeersbeveiliging)
LVP (Luchtvaartpolitie)
LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland)
MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf)
NLC (Nederlands Luchtvaart College)
NOTOC (Special Load Notification to the Captain)
NY (New York)
NTSB (US National Transport Safety Board)
OCenW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)
OM (Openbaar Ministerie)
OVV (Openbare Orde en Veiligheid)
PCC (Provinciaal Coördinatiecentrum)
PMMS (Project Mainport Milieu Schiphol)
PTSS (posttraumatisch stress-stoornis)
RIT (Rampen Indentificatie Team)
RLD (Rijksluchtvaartdienst)
RVI (Rijksverkeersinspectie)
RvdL (Raad voor de Luchtvaart)
RVHV (Regionale Vrijwillige Hulpverlening
RvTV (Raad voor de Transportveiligheid)
SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft)
SARPS (Standard and Recommended Practices)
SID (Standard Instrument Departure)
SIGMA (Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie)
SG (Secretaris Generaal)
SMIC (Sectie Meldkamer Informatiecentrum)
SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
TEC (Technische Evaluatiecommissie)
TLV (Tel Aviv)
TOR (Transportongevallenraad
UCK (Uniforme Commandokamer Politie)
UPS (United Postal Services)
US (United States)
VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
V&W (Verkeer en Waterstaat)
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)
WVB (Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer)

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad