Terug naar inhoudsopgave rapport
Terug naar Dossier Bijlmerenquête, NRC Handelsblad


HOOFDSTUK 6: WETTELIJK KADER

6.1 Inleiding
6.2 Luchtrecht
6.2.1 Internationale overeenkomsten
6.2.2 Regionale overeenkomsten
6.2.3 Bilaterale overeenkomsten
6.2.4 Nationale wetten en regelgeving
6.3 Wettelijk kader toedracht
6.3.1 Verantwoordelijkheid gezagvoerder
6.3.2 Verantwoordelijkheid luchtverkeersdienst
6.3.3 Relevante nieuwe wetgeving
6.3.4 Vliegveiligheid
6.3.5 Documenten vereist in het luchtvaartuig
6.3.6 Onderzoek naar luchtvaartongevallen
6.3.7 Nieuwe Regeling Raad voor de Transportveiligheid (1999)
6.4 Wettelijk kader rampenbestrijding en berging
6.4.1 Rampenwet (1985)
6.4.2 Politiewet (1957)
6.4.3 Taakbesluit Dienst Luchtvaart (1968)
6.4.4 Organisatiebeschikking Korps Rijkspolitie (1983)
6.4.5 Circulaire Politieoptreden bij luchtvaartovertredingen en -ongevallen (1989)
6.4.6 Brandweerwet (1985)
6.4.7 Handleiding Rampenbestrijding (1990)
6.4.8 Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (WGHR, 1991)
6.4.9 Wet Ambulancevervoer
6.4.10 Besluit Rode Kruis (1988)
6.4.11 Verbetering voorbereiding op vliegtuigongevallen
6.5 Wettelijk kader lading
6.5.1 Regeling Vervoer van Gevaarlijke Stoffen door de Lucht
6.5.2 Vervoer strategische goederen door de lucht
6.5.3 Diverse internationale regelingen
6.5.4 Kernenergiewet (1963)
6.6 Positie El Al op Schiphol
6.6.1 Wettelijk kader bewapening beveiligingspersoneel El Al
6.7 Wettelijk kader gezondheid
6.7.1 De Gezondheidswet
6.7.2 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (1990)
6.7.3 Recente ontwikkelingen


NRC Webpagina's © NRC Handelsblad