NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Bijlmer-enquête

Actueel

Rapport enquete-commissie

Lading

Ondervraging politici

Gezondheid bewoners en bergers

Getuigen

Relatie Israel

El Al

Betekenis parlementaire enquête

Artikelen op datum

Profiel over de Bijlmerramp
(21 jan. 1999)

Gezondheid

Welke effecten heeft de ramp gehad op de gezondheid van bewoners en hulpverleners? Waarom heeft de overheid zo lang gewacht voor er iets met de klachten werd gedaan?


Foto NRC Handelsblad, Leo van Velzen
Bewoners van de Bijlmer met hun advocaat en een huisarts

'Kabinet onvolledig over immuunziekten'
(25 mei 1999)
De parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer beschuldigt het kabinet ervan "onvolledig" te zijn geweest bij de schriftelijke beantwoording van Kamervragen over de reactie van de overheid op enkele gevallen van auto-immuunziekten.

AMC kritiseert enquête
(18 mei 1999)
Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam blijft van mening dat de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer de relatie tussen gezondheidsklachten en de Bijlmerramp "te zwaar aanzet".

AMC ontkent fout in onderzoek ramp
(24 april 1999)
,,Wij zijn slachtoffer van een lastercampagne. Roep maar, schrijf maar, ons interesseert het niet meer.''

Ziekenhuizen voelen weinig voor onderzoek
(23 april 1999)
Het AMC weigert een gezondheidsonderzoek uit te voeren onder getroffenen van de Bijlmerramp. Een arbodienst heeft de opdracht wel aanvaard, maar inmiddels zorgen andere ziekenhuizen weer voor vertraging.

Gezondheid
(22 april 1999)
Was er een relatie tussen de ramp en de latere gezondheidsklachten van veel Bijlmerbewoners?

Immuunziekte staat los van Bijlmerramp
(13 april 1999)
Ernstige auto-immuunziekten komen onder de getroffenen en hulpverleners van de Bijlmerramp niet zo vaak voor dat er statistisch gezien een duidelijk verband bestaat met het vliegtuigongeluk.

Bijlmersyndroom nog niet bewezen; Auto-immuunziekte
(6 maart 1999)
De enquetecommissie Bijlmerramp kreeg deze week informatie over risico's voor de gezondheid. Er was verontrustend materiaal bij. Maar het biedt de slachtoffers met soms ernstige klachten nog geen duidelijkheid.

`Vliegramp vereist meer onderzoek'; Getuigen enquete:
(5 maart 1999)
Chemische en toxicologische deskundigen vinden dat er nader onderzoek moet komen naar de gezondheidsklachten van mensen die zich in de buurt van de brand bevonden na de ramp met het El Al-vliegtuig in 1992.

Onzekerheid over gevaar van brand
(5 maart 1999)
De verhoren in de Bijlmerenquete gaan deze week over de eventuele risico's voor de gezondheid van bewoners en hulpverleners tijdens en direct na de ramp.

Medisch onderzoek KLM'ers hangar 8
(4 maart 1999)
De KLM begint in april met een medisch onderzoek op grote schaal naar de oorzaak van de gezondheidsklachten van werknemers die in hangar 8 hebben gewerkt. Daar lagen destijds de brokstukken van de verongelukte El Al-Boeing.

Uranium niet op grote schaal verstoven
(4 maart 1999)
Gezondheidsklachten staan vanaf vandaag centraal in de enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Speelde verarmd uranium, aan boord van het El Al-toestel, hierbij nog een rol?

`Uranium El Al-Boeing verwaarloosbaar risico'
(4 maart 1999)
Ten overstaan van de enquêtecommissie kwamen vandaag de gevaren van verarmd uranium voor de gezondheid aan de orde.

Informatie lading El Al-Boeing is van groot belang
(17 februari 1999)
Veel inwoners van de Bijlmer die na de ramp met de El Al-Boeing gezondheidsklachten hebben gekregen zijn pijnlijk geraakt door het artikel van G.J. Mulder met de kop `Gezondheidsklachten Bijlmerramp zijn ongeneeslijk' (NRC Handelsblad, 13 februari).

Medisch nut onderzoek Bijlmer-zieken betwist
(9 februari 1999)
Velen die zich ziek voelen als gevolg van de ramp met de El AL-Boeing dringen met klem aan op een grondig medisch onderzoek. Maar niet alle medici vinden zulk onderzoek zinvol.

NRC Webpagina's
25 mei 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad