Profiel Prostitutie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

PROSTITUTIE
DE TIJGER IN DE VROUW
25.000 PROSTITUEES
MIGRANTEN
DE WERKPLEK
ESCORT
VROUWENHANDEL
GEMEENTEN
TIPPELZONES
GESCHIEDENIS
TRAVESTIETEN & TRANSSEKSUELEN
MARCIA
KELLY
SANDRA
SCHILDERIJEN
BUITENLAND
NIEUWE WET
ORGANISATIESOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Nieuwe wet

,,Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden een beroep of een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden.'' Zo luidt de tekst van het uit 1911 stammende algemeen bordeelverbod. Niet het slachtoffer - de prostituee - moest worden gestraft, maar de dader: vrouwenhandelaren en pooiers. Het mocht niet baten; de wet bleek niet effectief voor het vervolgen van exploitanten en handelaren. Waarschijnlijk besluit de Eerste Kamer deze maand het algemeen bordeelverbod uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. De legalisering van een van de oudste bedrijfstakken wordt in de loop van 2000 een feit.

Doelstellingen De nieuwe wet heeft zes doelstellingen:
1. Beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie.
2. Verbetering van de bestrijding van exploitatie en onvrijwillige prostitutie.
3. Bescherming van minderjarigen tegen seksueel geweld.
4. Bescherming van de positie van prostitués/prostituees.
5. Bestrijding van criminele randverschijnselen (drugs, vuurwapens).
6. Tegengaan van illegaliteit in de prostitutie.
Kort gezegd beoogt de wet een scheiding tussen de uitbating van vrijwillige prostitutie en de uitbuiting van onvrijwillige prostitutie.

Gemeenten De overheid maakt geen nieuw prostitutiebeleid; dat laat zij over aan de gemeenten, die de exploitatie van vrijwillige prostitutie binnen hun grenzen moeten gaan reguleren, bijvoorbeeld via een vergunningenstelsel. Gemeenten kunnen eisen gaan stellen aan de brandveiligheid, hygiëne, bouw en ligging van sekshuizen. Wil een exploitant in aanmerking komen voor een vergunning dan mag hij bovendien geen illegale of minderjarige prostituees in dienst hebben en moet hij kunnen aantonen dat hij een blanco strafblad heeft.

Straffen De strafmaxima voor de exploitatie van prostitutie waarbij sprake is van geweld of misbruik, of waarbij minderjarige of illegale prostituees betrokken zijn, gaan omhoog van één naar zes jaar. Om sneller te kunnen optreden tegen kinderprostitutie wordt het klachtvereiste voor het plegen van seksuele handelingen met een prostituee tussen twaalf en zestien jaar afgeschaft; politie en justitie kunnen straks ook ingrijpen als er geen klacht is ingediend.

Gevolgen Volgens de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) zullen naar verwachting duizend van de drieduizend Nederlandse sekshuizen hun deuren moeten sluiten, omdat ze niet aan de eisen voldoen.

NRC Webpagina's
15 OKTOBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1999