U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
24/7 Media Europe ad
N R C   H A N D E L S B L A D  -  V O O R P A G I N A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
AEX

Rapport Commissie van Kemenade

NIOD

CIDI

Tegoeden Tweede Wereldoorlog van het ministerie van Financiën

Centraal Joods Overleg


314 miljoen vergoeding

Akkoord over joodse tegoeden

Door onze financiële redactie
ROTTERDAM, 16 JUNI. De Amsterdamse beurs en de banken hebben gisteravond met de joodse gemeenschap een akkoord bereikt over een vergoeding van de financiële schade die is ontstaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De Amsterdamse beurs AEX, diens rechtsvoorganger Vereniging van Effectenhandelaren en de Nederlandse banken betalen gezamenlijk 314 miljoen gulden. Hierin is de 50 miljoen gulden inbegrepen die de banken al hadden toegezegd. Dat akkoord betrof de teruggave van geld dat was achtergebleven op bankrekeningen en in kluisjes van joodse eigenaren die de oorlog niet hebben overleefd.

De resterende 264 miljoen gulden is een vergoeding van een schadebedrag van 12 miljoen gulden, dat joodse obligatie- en effectenbezitters nog tegoed hadden. Als compromis hebben de partijen besloten dit bedrag met 22 te vermenigvuldigen om zo de actuele waarde te bereiken. Aanvankelijk had het Centraal Joods Overleg (CJO)ruim 500 miljoen gulden verlangd, terwijl de banken niet verder wilden gaan dan 50 miljoen.

Met het akkoord is een dreigende boycot afgewend die Amerikaanse autoriteiten hadden aangekondigd tegen betrokken Nederlandse banken in de Verenigde Staten, met name de financiële concerns ING en Fortis. Die dreiging ontstond toen ook het Joods Wereldcongres zich mengde in de discussie. Directeur H. Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken erkent dat hij de internationale druk "als chantage" had gevoeld. "Ja, natuurlijk kan je zeggen dat we zijn gezwicht voor de druk, maar de uitkomst is verdedigbaar." Hoe de beurs en de banken de schadevergoeding onderling verdelen wil Blocks niet zeggen. "Dat regelen we onderling."

Voorzitter R. Naftaniel van het CJO toonde zich vanochtend erg tevreden met het resultaat. "Ook wij hebben concessies moeten doen, maar het belangrijkste is dat we dit akkoord binnen twee maanden hebben kunnen bereiken."

De schadevergoeding van 314 miljoen gulden zal grotendeels, net als de eerder overeengekomen uitkeringen van de overheid (400 miljoen) en de verzekeraars (25 miljoen), worden verdeeld onder de joodse overlevenden en de nabestaanden van joodse slachtoffers die tijdens de holocaust zijn omgekomen. De rest valt toe aan joodse doelen, zo hebben de partijen afgesproken. Daarvoor is een maximum vastgesteld van 20 procent van het totaalbedrag.

Het CJO is samen met de overheid bezig een organisatie voor de verdeling van de gelden op te richten.


Zie ook:

Aanbod AEX 'verbijstert' Joods Overleg (6 april 2000)
Doos van Pandora geopend (28 januari 2000)
Excuses Kok aan joodse gemeenschap (28 januari 2000)
Rijk schoot tekort, betaling aan joden (27 januari 2000)
'Spijtbetuiging zou passend zijn' (27 januari 2000)
Zuinig (27 januari 2000)
Joodse erfenissen onvoldoende vergoed (26 januari 2000)
Overheid verdiende aan ellende holocaust (25 januari 2000)
Staat inde te veel geld na holocaust (25 januari 2000)
Zwarte bladzijde over de beurs (16 december 1999)
Onenigheid over financiŽle compensatie joden (10 november 1999)
Akkoord over joodse polissen (9 november 1999)
Banken boekten winst met joodse effecten (8 mei 1999) Veel te verliezen in de VS (26 mei 1999)

NRC Webpagina's
16 JUNI 2000


( a d v e r t e n t i e s )

24/7 Media Europe ad

24/7 Media Europe ad

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad