NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Bijlmer-enquête

Actueel

Rapport enquete-commissie

Lading

Ondervraging politici

Gezondheid bewoners en bergers

Getuigen

Relatie Israel

El Al

Betekenis parlementaire enquête

Artikelen op datum

Profiel over de Bijlmerramp
(21 jan. 1999)

Gezondheid


Was er een relatie tussen de ramp en de latere gezondheidsklachten van veel Bijlmerbewoners?

Over deze vraag, een van de belangrijkste die de enquêtecommissie moest proberen te beantwoorden, verschaft het eindrapport maar in beperkte mate duidelijkheid. De commissie sluit niet uit dat er een patroon in de klachten bestaat. Bewijzen hiervoor kan zij echter vooralsnog niet aandragen. Die zullen mogelijk in juni volgen, wanneer het Amsterdamse AMC met een rapport komt over de gezondheidsklachten. Onzekerheid blijft er volgens de commissie ook nog bestaan over het verband tussen de ramp en de minimaal elf gevallen van auto- immuunziekte die zijn vastgesteld. Het AMC concludeerde vorige week overigens al dat elf gevallen te weinig was voor een statistisch verband. De enige mensen die op dit ogenblik nog aantoonbaar lijden aan klachten die direct samenhangen met de ramp, zijn zo'n honderd mensen met een posttraumatische stress-stoornis.

Verscheidene overheidsinstanties, voorop het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg maar ook het Amsterdamse gemeentebestuur, hebben veel te laat en niet adequaat gereageerd op de klachten en daarmee gepaard gaande maatschappelijke onrust. De commissie stelt dat er veel eerder onderzoek had moeten plaatsvinden naar de klachten. Naar de opvatting van de commissie heeft ook de Tweede Kamer zich over het algemeen te passief gedragen.

NRC Webpagina's
22 APRIL 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad