NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE
Bijlmer-enquête

Actueel

Rapport enquete-commissie

Lading

Ondervraging politici

Gezondheid bewoners en bergers

Getuigen

Relatie Israel

El Al

Betekenis parlementaire enquête

Artikelen op datum

Profiel over de Bijlmerramp
(21 jan. 1999)

Medisch onderzoek KLM'ers hangar 8

Door onze Amsterdamse redactie
De KLM begint in april met een medisch onderzoek op grote schaal naar de oorzaak van de gezondheidsklachten van werknemers die in hangar 8 hebben gewerkt. Daar lagen destijds de brokstukken van de verongelukte El Al-Boeing. Onderzocht wordt of de klachten samenhangen met de eventuele schadelijke stoffen die in de brokstukken zaten.

Ruim 260 mensen hebben in de hangar gewerkt, een groot aantal van hen heeft problemen met de gezondheid. De klachten varieren van lichte allergieen tot ernstige vermoeidheid; een paar werknemers werden arbeidsongeschikt.

De arbodienst van de KLM heeft een commissie van deskundigen gevraagd het onderzoek uit te voeren. In de commissie zitten onder anderen een microbioloog, een dermatoloog, een internist en een medisch milieudeskundige.

Ook is contact gezocht met de Amerikaanse oncoloog Garth L. Nicolson, die onderzoek heeft gedaan naar het zogenoemde Golfoorlog-syndroom. Enkele KLM-werknemers hebben zich al eerder op eigen initiatief laten onderzoeken door Nicolson. De KLM heeft eerder onderzoek laten doen, onder meer door TNO. Daaruit bleek geen verband tussen de gezondheidsklachten en schadelijke stoffen, zoals verarmd uranium. Ook het onderzoek van het AMC heeft dat niet kunnen aantonen.

De KLM heeft volgens een woordvoerder met het nieuwe medische onderzoek ,,niet de pretentie dat verband onomstotelijk aan te tonen''. De woordvoerder legt er de nadruk op dat het onderzoek erop is gericht om voor iedere werknemer afzonderlijk de oorzaak van de klachten op te sporen. ,,Eventueel kan uit het onderzoek een algemene conclusie worden getrokken.'' Het onderzoek is vrijwillig.

NRC Webpagina's
4 MAART 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad