Profiel Stress
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRESS
OOORZAKEN
OPPEPPER
VAKANTIESTRESS
WERKSTRESS
BURNOUT
STRESSVOL?
WERKGEVERS
BEHANDELING
PODIUMVREES
TRAUMASTRESS
EXAMENSTRESS
PATIËNTEN
BOEKEN
INFORMATIEOverzicht eerdere
afleveringen ProfielEen op de tien werknemers in Nederland voelt zich opgebrand, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opgebrandheid, ofwel burnout, wordt gedefinieerd als een "werk gerelateerde psychische uitputtingstoestand die behalve door vermoeidheid en energieverlies gekenmerkt wordt door mentale distantie en een negatieve perceptie van de eigen competentie".

In een onderzoek naar de indicaties van burnout heeft het CBS werknemers gevraagd naar hun emotionele uitputting. Van vijf kenmerken hiervan werd gekeken hoe vaak deze voorkwamen. Afhankelijk van de incidentie werd per vraag een score toegekend, die loopt van 0 (nooit) tot 6 (dagelijks). Als de som van alle scores hoger is dan 2,2 is sprake van een serieus geval van burnout.

Burnout komt vooral voor in zogeheten contactuele beroepen, waar werknemers vaak contact hebben met bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen. Het overzicht naar het voorkomen van burnout per sector laat zien dat vooral werknemers in het onderwijs en de horeca vaak opgebrand zijn.

De risicofactoren voor burnout zijn: hoge werkdruk, slechte werksfeer, beperkte controlemogelijkheden (zoals beslissen over vrije dagen en pauzes) en lage beloning.

NRC Webpagina's
26 AUGUSTUS 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) AUGUSTUS 1999