Profiel Schulden
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

SCHULDEN
GENERATIECONFLICT
LOMMERD
LENEN
BELASTINGPLAN
BEMIDDELAARS
HUISHOUDENS
TIEN LEENTIPS
RISKANTE GROEPEN
ACHTERSTAND
RISICO'S
BEDRIJVEN
STAATSSCHULD
BESLAG OP LOON
GRAFIEKENOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Riskante groepen

Een kwart van de alleenstaande ouders heeft problematische schulden (waarbij sprake is van een forse betalingsachterstand, een schuldregeling of loonbeslag). Over het algemeen hebben mensen met kinderen meer riskante schulden dan mensen zonder kinderen. Ook alleenstaande mannen hebben vaak probleemschulden. Het percentage mensen dat gevaar loopt neemt af met de leeftijd: 16,3 procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft riskante schulden, tegen 2,1 procent van de 65-plussers. Behalve met moraal kan dit ook te maken hebben met het inkomen. Want wie veel verdient, kampt minder vaak met probleemschulden. Ook mensen die in een huurwoning wonen lopen vaker gevaar, net als mensen die niet in Nederland geboren zijn. Tussen de verschillende opleidingsniveaus zit weinig verschil in risico, al lopen de mensen met alleen LBO het meeste risico. De groep met alleen basisonderwijs heeft daarentegen minder vaak te kampen met probleemschulden.

NRC Webpagina's
2 SEPTEMBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1999