Profiel Schulden
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

SCHULDEN
GENERATIECONFLICT
LOMMERD
LENEN
BELASTINGPLAN
BEMIDDELAARS
HUISHOUDENS
TIEN LEENTIPS
RISKANTE GROEPEN
ACHTERSTAND
RISICO'S
BEDRIJVEN
STAATSSCHULD
BESLAG OP LOON
GRAFIEKENOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Beslag op loon

Een schuldeiser kan bij een schuldenaar beslag op het loon of de uitkering laten leggen. Na een rechterlijk vonnis dient een deurwaarder te worden ingeschakeld die de werkgever of de uitkerende instantie opdracht geeft beslag te leggen.

Het geld wordt dan niet aan de eigenlijke ontvanger uitgekeerd, maar aan de schuldeiser. Werkgevers en uitkerende instanties zijn verplicht aan het beslag mee te werken.

Beslag kan ook worden gelegd op bijvoorbeeld alimentatie, pensioenen, lijfrenten en verzekeringsuitkeringen, maar niet op onder meer kinderbijslag, studiefinanciering en bijzondere bijstand.

Beslagvrije voet
Het is niet zo dat beslag wordt gelegd op het gehele inkomen. Sowieso wordt alleen beslag gelegd op het nettodeel van het loon. Bovendien is meestal sprake van een 'beslagvrije voet'. Een bedrag dus waarop geen beslag wordt gelegd en dat de schuldenaar in staat stelt te voorzien in de kosten voor het levensonderhoud. Op het vakantiegeld wordt wel volledig beslag gelegd. De standaard beslagvrije voet is 90 procent van de bijstandsnorm (die onder meer afhankelijk is van de samenstelling van het huishouden van de schuldenaar).

Verhoging
De beslagvrije voet wordt nog verhoogd met het premiebedrag voor een ziektekostenverzekering en, in bepaalde gevallen, de woonkosten. De maximale verhoging is:

 • 254 gulden voor jongeren tot 23 jaar
 • 564 gulden voor eenpersoonshuishoudens
 • 446 gulden voor tweepersoonshuishoudens tussen 23 en 65 jaar
 • 564 gulden voor tweepersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar en gehandicapten
 • 491,75 gulden voor driepersoonshuishoudens tussen 23 en 65 jaar
 • 579,25 gulden voor driepersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar.

  Verlaging
  De beslagvrije voet wordt verlaagd met de overige inkomsten van de schuldenaar waarop geen beslag ligt. Ook wordt de beslagvrije voet verlaagd met het bedrag van de inkomsten van de partner, maar dit is nooit meer dan tot 45 procent van de beslagvrije voet.

  Verzet
  Wie te maken krijgt met inkomensbeslag, kan klagen bij de rechter. In verzet gaan bij de werkgever of de uitkeringsinstantie is niet mogelijk.

  Bron: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen

 • NRC Webpagina's
  2 SEPTEMBER 1999

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1999