NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Soorten

In Nederland maken 140.000 kinderen gebruik van officieel geregistreerde opvangvoorzieningen. Voor hen zijn 75.531 'kindplaatsen' beschikbaar: plaatsen voor vijf volle werkdagen, die door verscheidene kinderen 'in deeltijd' worden bezet. Circa 55.000 kinderen staan op een wachtlijst. De wachttijd verschilt per regio, in de Randstad kan ze oplopen tot twee jaar. Paars II wil de opvangcapaciteit verdubbelen. Kinderen kunnen terecht bij uiteenlopende soorten opvang:

Kinderdagverblijf
Samenvoeging van creche en peuterspeelzaal. Opvang tijdens werkuren door professionele begeleiders in speciale accomodaties. Is doorgaans 10 uur per dag geopend. Geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is er opvang voor kinderen tot 12 jaar buiten schooltijden en op vrije dagen. Deelname: 35.000 kinderen maken gebruik van 20.000 kindplaatsen. Kosten: afhankelijk van het inkomen.

Gastouder
Flexibele, kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving bij een gastouder die meestal ook zelf kinderen heeft. Een centrale bemiddelt tussen vraag en aanbod. Uitkomst voor ouders met wisselende werktijden. Deelname: 15.500 kinderen via 251 gastouderbureaus. Kosten: afhankelijk van het inkomen drie tot zes gulden per uur. Gastouders verdienen gemiddeld 4,50 gulden per uur.

Flexibel kindercentrum
Ongesubsidieerde opvang op bijzondere tijden en gedurende langere tijd per dag (tot wel 24 uur achtereen), op zeven dagen per week. In een beperkt aantal grote steden. Kosten verschillen sterk, maar kunnen oplopen tot 24.000 gulden per jaar voor 40 uur opvang per week. Deelname: landelijke cijfers niet bekend, per centrum enkele tientallen kinderen.

Oppas
Voornamelijk voor in de avonduren, door scholieren of studenten. Kosten: vijf tot tien gulden per uur, afhankelijk van het aantal kinderen. Het NIBUD heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Informatie: NIBUD-oppasvergoedingenlijn, 0900 4034094 (1 g/pm).

Au pair
Min of meer permanente opvang in het eigen huis, door een buitenlandse jongere die tijdelijk in Nederland verblijft. Te vinden via een bemiddelingsbureau of een advertentie in een buitenlandse krant. Een bemiddelaar controleert de staat van dienst van de (ongediplomeerde) oppas. Kosten: circa driehonderd gulden inschrijf- en interviewvergoeding en 160 gulden per maand voor begeleiding. De au pair heeft recht op 550 gulden per maand, vergoeding van de kosten voor de verblijfsvergunning (125 gulden) en de verzekering (650 tot 810 gulden per jaar). Deelname: circa 4.000 kinderen worden opgevangen door ca. 2.000 au pairs.

Project
'Leidster aan huis' Onder meer Utrecht. Gekwalificeerde kinderleidster komt thuis passen op max. vier kinderen per keer. Kosten: 29 gulden per uur. In het weekeinde en na zeven uur 40 gulden per uur. In Amsterdam begint in 1999 'Oppas aan Huis', waarbij de oppassen gebruikmaken van de Melkert-regeling. Kosten: 7,50 gulden per uur. Max. twee kinderen per keer. Informatie: Stichting Scobi, Utrecht, (030) 2 33 34 33, Stichting Impuls, Amsterdam, (020) 6 10 96 76.

Buitenschoolse/naschoolse opvang
Voor kinderen op de basisschool, ook in schoolvakanties. Er zijn 24.000 plaatsen, waarvan 38.000 kinderen gebruikmaken. Groepen hebben maximaal 20 kinderen en twee gediplomeerde leidsters. Kosten: afhankelijk van het inkomen voor 5 volle dagen minimaal 64 gulden en maximaal 718 gulden per kind per maand. Landelijk Informatiepunt BSO, (030) 2 30 66 03.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998