NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Afkortingen

Enkele veel voorkomende afkortingen in de sector van de kinderopvang en hun betekenis:

BSO
Buitenschoolse opvang.

G&G sector
Gepremieerde en gesubsidieerde sector, waaronder kinderopvang.

HDO
Halvedagopvang.

IPK
Interprovinciaal Platform Kinderopvang. Bundeling van provinciale en grootstedelijke steunfunctie-organisaties, overlegorgaan en belangenbehartiger.

LINK
Landelijk Informatie Netwerk Kinderopvang. Landelijke bemiddelaar voor bedrijfskindplaatsen binnen de gesubsidieerde centra.

LKC
Leidster kindercentra.

NSO
Naschoolse opvang.

SKK
Stichting Kwaliteitskeurmerk. Gespecialiseerd in het meten van kwaliteitsaspecten in de non-profitsector.

TSO
Tussenschoolse opvang.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998