NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Nieuwe wet

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er een dekkend aanbod komt aan opvang van kinderen tot en met twaalf jaar. Met de Wet Basisvoorziening Kinderopvang wil staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) een einde maken aan de lange wachtlijsten. Iedere ouder die wil gaan werken moet zonder problemen een kinderopvangplaats naar wens kunnen vinden.

De capaciteit moet daarom worden verdubbeld. De regie van die uitbreiding ligt in handen van de gemeenten. Zij moeten met de structurele overheidsbijdrage in de plaatselijke behoefte aan opvang voorzien. Via fiscale voordelen wil het kabinet de drempel naar kinderopvang voor ouders verlagen. Voor 1999 heeft het kabinet 25 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor belastingmaatregelen. Dit loopt jaarlijks op, tot 150 miljoen in 2002. Werkgevers worden financieel gestimuleerd in CAO's kinderopvang voor werknemers te regelen. Voor ouderbijdragen komt er een wettelijke basis.

De basiskwaliteit van kinderopvang zal bij wet worden vastgelegd en de naleving degelijk gecontroleerd. Organisaties in kinderopvang vroegen de afgelopen jaren om een landelijke inspectie, maar staatssecretaris Vliegenthart wil controle lokaal geregeld zien, omdat daar deskundigheid in de vorm van gemeentelijke gezondheidsdiensten aanwezig is.

Er is de komende vier jaar structureel 250 miljoen gulden extra beschikbaar om de verdubbeling van capaciteit te realiseren. Het kabinet wil vooral de buitenschoolse opvang (BSO) een impuls geven.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998