NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Organisaties

In de kinderopvang zijn ontelbare instanties, verenigingen en stichtingen actief. Een selectie:

BOinK
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Adviseert onder meer over de opzet van oudercommissies en streeft naar de oprichting van een landelijk klachtenmeldpunt. Organiseert congressen en bijeenkomsten voor oudercommissies en geeft vier maal per jaar een nieuwsbrief uit. Lidmaatschap kost 37,50 gulden per groep, met een minimum van 50 gulden per instelling. Postbus 19056, 3501 DB, Utrecht, (030) 231 79 14.

VOG
Voluit: Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector. De sectie kinderopvang houdt zich bezig met arbeidsvoorwaarden en belangenbehartiging van ondernemers in die branche. Postbus 3332, 3502 GH, Utrecht, (030) 298 34 34.

SUK
De Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen organiseert opvang zoals die wordt geregeld door CAO's of bedrijven. Werknemers kunnen hier een plaats in een kindercentrum naar keuze aanvragen. De stichting stelt de ouderbijdragen vast. Informatie: postbus 8545, 3503 RM, Utrecht, (030) 232 31 00.

SKON
Stichting Kinderopvang Nederland heeft een landelijk netwerk van kinderverblijven en naschoolse en vakantie-opvangcentra, waar werkgevers plaatsen kunnen huren. Ook particulieren kunnen bij de stichting terecht. De SKON zet kinderdagverblijven op in opdracht van bedrijven, instellingen en gemeenten en op eigen initiatief. Tevens beheert de stichting een mobiele creche en een kinderpartijservice. Voor inlichtingen: postbus 8405, 3503 RK, Utrecht, (030) 288 34 31.

Chikuba
Stichting voor bemiddeling, service en management in de kinderopvang. Adviseert bedrijven, instellingen en particulieren, houdt zich bezig met vaststelling van de ouderbijdrage en het opzetten van opvangregelingen voor bedrijven. Beheert wachtlijsten en int ouderbijdragen. Geldersekade 49-51, 1011 EK, Amsterdam, 020) 557 36 00.

Catalpa
Beheert meer dan 50 kinderdagverblijven en zorgt voor opleiding van personeel. Werkt nauw samen met gemeente, maatschappelijk werk en bedrijven. Wil een bijdrage leveren aan de uitbreiding van professionele kinderopvang door het bouwen en exploiteren van opvangcentra. Postbus 586, 7550 AN, Hengelo (O), (074) 250 09 19.

Stichting Kinderopvang Humanitas
Biedt overheden, arbeidsorganisaties, particulieren en ouders een flexibel aanbod van kinderopvangvoorzieningen. Heeft verdeeld over Nederland circa 70 kinderdagverblijven en gastoudercentrales. Exploiteert bovendien het Landelijk Meldpunt Kinderopvang (LMK). Vanuit dit meldpunt wordt in opdracht gezocht naar beschikbare plaatsen in zowel voorzieningen van de stichting zelf als bij andere organisaties voor kinderopvang. Opdrachtgevers kunnen zijn: gemeentelijke overheden, bedrijven en instellingen en particulieren. Informatie: Postbus 591, 6400 AN, Heerlen, (045) 572 97 97.

Link
Landelijk Informatiebureau Netwerk Kinderopvang. Gespecialiseerd in het opzetten van personeelsregelingen voor kinderopvang en beheerder van een aantal dagverblijven. Bemiddelt tussen vraag en aanbod, doet aan budgetbewaking en periodieke rapportage en stelt ouderbijdragen vast. Spant zich in voor kostendeling door werkgevers van tweeverdieners. Postbus 1575, 3500 BN, Utrecht,

(030) 2 34 79 79.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998