NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Regels

Instellingen voor kinderopvang hebben te maken met een aantal wetten die een goede gang van zaken moeten garanderen:

Algemene Welzijnswet
Deze wet beoogt achterstandssituaties van bepaalde groepen mensen te voorkomen. Kinderopvang maakt het voor vrouwen mogelijk kinderen en betaalde arbeid te combineren en kan helpen ontwikkelingsachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd te signaleren.

Alle vormen van kinderopvang vallen onder de Welzijnswet. Het is de bedoeling dat instellingen op den duur zelfregulerend worden. Tot 2001 helpt de overheid daar nog bij. Elke gemeente stelt in een verordening vast welke minimale kwaliteitsvoorschriften van toepassing zijn, waaronder:

Inrichting:
er moeten een buitenspeelruimte, een garderobe, een bergruimte voor speelgoed en beddengoed en aparte personeelsruimten zijn. De ruimten mogen tijdens opening alleen worden gebruikt voor kinderopvang en de vloeren zijn splintervrij.

Hygiene:
in de ruimten voor kinderen wordt niet gerookt, het centrum verkeert in 'zindelijke' staat en er zijn geen huisdieren.

Veiligheid:
deuren en vensters zijn goed af te sluiten en ruiten lager dan 120 cm zijn gemaakt van veiligheidsglas.

Groepsgrootte:
in een groep met kinderen van nul tot een jaar zitten maximaal twaalf kinderen. Een groep van nul tot dertien jaar heeft een maximum van zestien kinderen, van wie er hoogstens acht nul of een jaar zijn. Een groep van vier tot dertien jaar heeft hoogstens twintig kinderen. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe kleiner het aantal per leidster is. In de leeftijd nul of een jaar is er een leidster per vier kinderen. Dat loopt op tot een leidster per tien kinderen in de leeftijd vier-plus.

Verzekering:
het centrum heeft een passende aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Wet Medezeggenschap
Clienten Zorginstellingen Instellingen zijn verplicht een clientenraad te hebben. Ouders kunnen zo meepraten over het beleid en daarover adviseren. Particuliere instellingen voor kinderopvang vallen niet onder deze wet.

Wet Klachtrecht
Clienten Zorgsector Ouders moeten bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht kunnen, die oordeelt en adviseert. In de praktijk is nog niet elke instelling aangesloten bij een klachtencommissie.

Wet Bestrijding Infectieziekten en Ziekteoorzaken
Ouders zijn verplicht hun kinderen thuis te houden als ze (vermoedelijk) een infectieziekte hebben. In de meeste gemeentelijke verordeningen staat dat instellingen voor kinderopvang besmette personen de toegang moeten weigeren en dat kinderen ingeent moeten zijn.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998