NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BUURTEN
 BETERE BUURTEN
 GOEDE EN SLECHTE
 PER STAD
 EXTREMEN
 VERANTWOORDING
 BRONNEN
 LINKS

Amsterdam (715.148 inw.)
Meer dan Den Haag of Rotterdam heeft Amsterdam tamelijk gemêleerde buurten. Er zijn noch zeer hoge concentraties zeer hoge-inkomensgroepen, noch zeer hoge concentraties zeer lage-inkomensgroepen. Toch behoren 42 buurten tot de categorie 'ruim onder het gemiddelde', meer dan in enig andere stad. Zestig procent van de bevolking woont in zulke buurten. Dit is wat een ongenuanceerd beeld, dat voortvloeit uit het aanleggen van landelijke maatstaven. De drempel voor 'donkerrood' ligt voor een écht grote stad eigenlijk te laag. Tussen die 42 buurten bestaan grote verschillen. Op slechts enkele factoren scoren Amsterdamse buurten extreem: alleenstaanden (Burgwallen-Nieuwe Zijde), eenoudergezinnen (zeven buurten in de top-twintig) en allochtonen (de Bijlmer, de Kolenkit en de Indische Buurt).

Rotterdam en Hoek van Holland (589.987 inw.)
De helft van de Rotterdamse bevolking woont in een buurt die aanzienlijk onder het gemiddelde scoort. Eigenlijk is dit net als bij Amsterdam en Den Haag een wat ongenuanceerd beeld. In de top-honderd van slechtste buurten figureren er 23 uit Rotterdam en in de top-twintig zeven. Dat komt niet door de lage inkomens. Bij de vijftig buurten met de laagste gemiddelde inkomens staan er slechts drie uit Rotterdam. Dat verandert wanneer de samenstelling van de huishoudens wordt meegewogen: dan staan er twaalf Rotterdamse buurten bij de vijftig met het hoogste percentage arme huishoudens. Kortom, de stad telt relatief veel arme gezinnen. De werkloosheid is in de 'werkstad' Rotterdam het opmerkelijkst: met zeven buurten in de top-twintig boekt de stad, samen met Arnhem, de slechtste resultaten van Nederland.

's-Gravenhage (442.159 inw.)
Met de vijf slechtst scorende buurten van de 33 onderzochte Nederlandse steden binnen zijn grenzen komt Den Haag er niet best van af. Temeer daar er bij de eerste twintig nog vier Haagse buurten zijn te vinden. Anderzijds telt Den Haag ook een behoorlijk contingent zeer goede en rijke buurten. Van de buurten met het hoogste percentage huishoudens met zeer hoge inkomens heeft de stad er zeven in de top-twintig. Duttendel en Marlot staan één en twee. Die gespletenheid bevestigt de reputatie van Den Haag als meest gesegregeerde stad van het land. Den Haag is ook een van de meest vergrijsde steden van Nederland,met 16 buurten in de top-honderd met meeste 65-plussers. De stad telt een van de grootste ruimtelijke concentraties van allochtonen: in de Transvaal en in de Schilderswijk wonen er in totaal zo'n dertigduizend dicht bij elkaar.

Utrecht (233.951 inw.)
De segregatie in de vierde stad van Nederland neemt toe. Steeds duidelijker wordt een oost-westverdeling zichtbaar, met de goede buurten in het oosten en de slechte buurten in het westen van de stad. Tot de vijf zeer goede buurten behoren er drie die vrijwel geheel uit nieuwbouw of 'vernieuwbouw' bestaan: Voordorp, Rijnsweerd en Hooch Boulandt (op het terrein waar ooit het Academisch Ziekenhuis stond). Tamelijk bijzonder naar Nederlandse maatstaven is dat de slechtste buurten aan de rand van de stad liggen, met veel jaren-zestignieuwbouw. Een zone met wat oudere slecht scorende buurten ligt langs de Vecht. De slechtst scorende buurt, de Schaakbuurt, haalt de Nederlandse top-twintig van slechtste buurten net niet; de beste buurt, Rijnsweerd, staat veertien op de ranglijst van beste stadsbuurten. Met negen buurten in de top-honderd van voorspoedigste inkomensontwikkeling profiteert de stad flink van de aantrekkende economie. Kinderen zijn in de studentenstad, zoals te verwachten valt, schaars. Alleen de typische allochtonenbuurt Marshalllaan haalt (net) de top-vijftig van kinderrijkste stadsbuurten. Er zijn wel enkele sterk vergrijsde buurten, zoals Transwijk, waar ongeveer de helft van de bevolking al met pensioen is. Drie oude arbeiderswijken halen de top-twintig van buurten met de meeste arbeidsongeschiktheid: Sterrenwijk, Pijlsweerd-Hoogenoord en Loevehoutsedijk-Jagerskade.

Eindhoven (197.766 inw.)
Met dertien donkergroene buurten, waar bij elkaar bijna 20 procent van de bevolking woont, scoort Eindhoven goed aan de bovenkant van de markt. Opvallend is dat al die buurten aan de rand van de stad liggen. Vier daarvan staan in de top-twintig van buurten met het hoogste gemiddeld inkomen, en dan is het kleine De Karpen met zijn gemiddeld besteedbaar inkomen van ruim 82.000 gulden nog niet eens meegeteld. Ooievaarsnest is weliswaar niet de rijkste buurt van de stad, maar eindigt wel nummer één op de ranglijst van beste grote-stadsbuurten van Nederland. Ook Heesterakker en Gijzenrooi halen de top-twintig. Maar het is niet allemaal rozengeur en manenschijn in de Philipsstad. Hoewel er geen buurten aan de top van de 'negatieve' ranglijsten staan, telt de stad toch acht donkerrode buurten. Bij elkaar woont daar ruim 10 procent van de bevolking.

Lees verder

NRC Webpagina's
18 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1997